Dezbatere la Suceava privind legile educației: Se cer, între altele, modificări privind organizarea examenelor de admitere la liceu și de bacalaureat sau renunțarea la finanțarea per elev


Intră acum și în grupul de

Uniunea Județeană a Sindicatelor Pro – Educația Suceava a organizat, joi după amiaza, Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava o dezbatre privind legile educației sub titlul „Legile educației – dezbaterea s-a încheiat, controversele au rămas” la care au participat 143 de persoane – angajați din învățământul sucevean, părinți care au copii cu CES – unii fiind chiar însoțiți de copii,  foști / actuali directori ai unor unități de învățământul de  masă și învățământul special.

Totodată, au fost prezenți și deputatul Mirela Elena Adomnicăi, senatorii Mircea Dăneasa și Gheorghiță Mîndruță, subprefectul Ioan Cristian Șologon, inspectorii generali adjuncți Petru Crăciun și Gabriel Matei, inspectorii școlari Ionuț Ciprian Manolache, Cezar Anuței, dar și Adrian Culiță – Asociația Părinților și Rafaela Barac Bologa – Asociația Elevilor.

Această acțiune a fost motivată pentru că dezbaterea publică pe legile educației a fost organizată într-un moment nepotrivit – perioada vacanțelor, concediilor, dar și necesitatea  continuării  demersurilor pentru a  aduce amendamente proiectului  inițial – prin intermediul decidenților politici  – când  proiectul va ajunge  în Parlament

Potrivit organizatorilor, în urma discuțiilor s-a concluzionat că proiectul legii trebuie să suporte mai multe amendamente referitoare la: organizarea examenelor de admitere la liceu / colegiu, organizarea examenului de bacalaureat, dubla finanțare a unităților de învățământ particular și confesional discriminatorie față de finanțarea învățământului public de stat doar de la buget, posibilitatea deciziei părinților cu copii cu CES de a opta pentru învățământul special în unități specializate sau pentru incluziunea acestora în învățământul de masă, menținerea învățământului special în actuala structură, justificarea sumelor ( constând în ajutoare de la buget – indemnizație însoțitor, indemnizație handicap, indemnizație de hrană, sume pentru rechizite / haine/ decontarea transport) primite de către părinții copiilor cu CES care optează pentru învățământul de masă, renunțarea la finanțarea per elev, majoritatea membrilor consiliilor de administrație din școli să o dețină cadrele didactice, un nou statut al personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic ( servicii secretariat, contabilitate, cabinete medicale, supraveghetori de noapte), salarizarea angajaților din învățământ, modificarea programului unic de salarizare Edusal în concordanță cu legislația în vigoare ( inclusiv sentințe judecătorești definitive și irevocabile ), regulament de acordare a majorărilor salariale pentru activitate în condiții deosebite de muncă.

Toate problemele identificate / sugestiile / propunerile au fost notate într-un proces verbal și împreună cu alte propuneri ce vor fi trimise pe adresa de e-mail a uniunii sindicale vor face obiectul unui demers ce va fi comunicat invitaților și Federației Sindicatelor  din Educație Spiru Haret, organizație la care USJ Pro Educația Suceava este afiliată.

„S-a desprins necesitatea organizării unor astfel de dezbateri și în alte județe și organizarea unor dezbateri cu un număr restrâns de persoane împreună cu TOȚI parlamentarii din județe. Unii reprezentanți ai Parlamentului au recunoscut că realitatea desprinsă din astfel de întâlniri diferă de ceea ce li se prezintă, uneori, la nivel central”, a arătat   Traian Corneliu Pădureț, președinte UJS Pro – Educația Suceava


Intră acum și în grupul de