Niculai Barbă, la finalul Formului de turism franco-român de la Suceava: Pentru formarea profesională în turism urmează să fie derulate și proiecte comune între instituțiile de învățământ din Suceava, Laval sau Mayenne


Intră acum și în grupul de

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a condus lucrările desfășurate în cadrul panelului „Nevoile de formare profesională în domeniu turismului în România – județul Suceava și în Franța”.

Au avut prezentări și intervenții participanți din județul Suceava și din întreaga țară, precum și din Franța – Călin Ile, Președintele Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), Liliana Aghiorghcesei– Pensiunea Lidana Vama, Ciprian Șlemco – APT Suceava, Forentina Vasilescu, Coordonator regional CNDIPT (regiunea N-E), prof.univ.dr.ing. Carmen Năstase și conf.univ.dr. Carmen Chașovschi, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava,  Dumitru Gavril Ursulean, inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Sylvie Rossi, Director operațional al Campusului Sthar, Gabriela Enache, Președinta Arlith, Director Colegiul Economic „Costin Chirițescu” București, Larisa ILE, Președinta Asociației Edu4Tourism, Christophe Carton, Expert tehnic internațional, Expertise France.

Dezbaterile din cadrul atelierului „Cooperarea dintre autoritățile locale, agenți economici și actori din domeniul educativ în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, învățământul dual” s-au focusat pe parteneriatul școală – agent economic – comunitate locală.

Aici au mai intervenit Pascal Garnier,  Mariana Teodoreanu, Sylvie Rossi, Gabriela Enache, Larisa Ile, Pascal Garnier, Christophe Carton, Alin Chipăilă, Julien Chiappone-Lucchesi.

Concluziile formulate, împreună cu opiniile care vor fi transmise în perioada următoare vor fi analizate de un grup de lucru format la Consiliul Județean Suceava, urmând a fi transmise informări către instituțiile abilitate și către partenerii francezi.

„Având în vedere rolul esențial pe care îl are mediul de afaceri în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, învățământul dual, precum și perspectiva imediată a deschiderii unui zbor direct Suceava – Paris, am considerat ca fiind oportună pregătirea unor întâlniri cu schimburi bilaterale franco-române la Suceava. Urmează, de asemenea, a fi derulate proiectele comune de către instituțiile de învățământ din Suceava și Laval sau Mayenne, domeniu în care este așteptată să participe și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, ca urmare a posibilității organizării învățământului dual și la nivelul universitar, odată cu modificarea Legii Învățământului”, a declarat Niculai Barbă.

Ieri, în ultima zi a „Întâlnirilor” a avut loc o vizită în teren, în județul Suceava, ocazie cu care participanții la Forum au putut vedea și aprecia potențialul extraordinar al turismului rural și modul în care Consiliul Județean Suceava contribuie la valorificarea turismului prin brandul Bucovina. De asemenea, au avut loc întâlniri cu autorități locale, reprezentați ai instituțiilor de învățământ, asociații de turism, alți actori de la nivel local, regional și național, temele discuției fiind turismul rural și formarea profesională în meseriile din domeniile turism și alimentație publică.

Forumul “Întâlnirile franco-române pentru turism”, ediția a XII-A, Suceava, a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, având printre colaboratori Institutul Francez din România, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Alianța Franceză Suceava.

Tema acestei ediții a fost „Formarea profesională, dezvoltarea turismului rural și a ecoturismului”.

Evenimentul a avut ca obiectiv favorizarea schimburilor de idei privind organizarea învățământului profesional din Franța și România, de a identifica nevoile de formare profesională, respectiv de a dezbate asupra modalităților de adaptare a ofertei de formare a unităților de învățământ pentru a răspunde cererii de pe piața muncii.

Forumul a oferit un cadru de reuniune a reprezentanților autorităților locale, a mediului economic care activează în domeniul hotelier, turism și alimentație, respectiv a reprezentanților sistemului de învăţământ MEN, CNDIPT (nivel naţional și regional), ISJ, CCD, licee de turism și universități.

Prin schimbul de informații și prezentarea de noi tendințe și proiecte în domeniul formării profesionale din România și Franța, ne dorim ca finalitate practică realizarea de schimburi de expertiză, precum și dezvoltarea de proiecte de mobilitate și parteneriate educative între unitățile de învățământ din Franța și din România, între colectivități locale din cele două țări.

La Forum au fost prezenți peste 120 de participanți din România (Suceava, dar și din alte 14 județe) și Franța, reprezentanți ai agenților economici din sectorul economic hotelier, turism și alimentație publică, ai agențiilor de turism și centrelor de informare turistică, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitare și universitare (inspectori, directori, profesori, formatori) care gestionează sau propun filiere de formare profesională în domeniile turism și alimentație publică, hotelier, management, reprezentanți ai colectivităților locale, ai instituțiilor de cultură și organismelor cu activitate în domeniul educativ și cultural.


Intră acum și în grupul de