In lipsa subventiilor, producatorii de samanta din judet au redus suprafetele cultivate

Producerea de sǎmânţǎ s-a aliniat de mult timp cerinţei de piaţǎ, dar, în condiţiile recesiunii economice, producǎtorii de sǎmânţǎ şi-au redus suprafeţele cultivate datoritǎ costurilor ridicate de producţie şi a cerinţelor tot mai mici de consum din partea agricultorilor din teritoriu prin lipsa finanţǎrii prin subvenţii, a precizat în şedinţa Colegiului Prefectural directorul executiv al Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor (ITCSMS) Suceava, ing. Jenica Turiceanu.

Din aceastǎ perspectivǎ, potrivit acesteia, managementul instituţiei are ca obiectiv folosirea de cǎi eficiente de comunicare cu clienţii pentru înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative de producǎtori de sǎmânţǎ, întocmirea documentaţei necesare autorizǎrii operatorilor economici şi creşterea încrederii clienţilor în calitatea serviciilor furnizate.

„Când analizǎm gradul de asigurare al seminţelor în acest an sunt câteva elemente care trebuie luate în considerare. Un prim şi esenţial aspect este calamitarea – totalǎ sau parţialǎ – a unor suprafeţe semincere (grâu – 120 ha şi 203 ha cartof). Alte aspecte ce determinǎ degenerarea fiziologicǎ au fost seceta şi temperaturile ridicate, din timpul vegetaţiei. Ploile abundente, în perioade foarte scurte de timp, excesul de umiditate au favorizat atacul puternic de bacterioze şi micoze iar în final au dus la deprecierea calitativǎ şi cantitativǎ de seminţe recoltate”, precizează ing. Jenica Turiceanu.

I.T.C.S.M.S. Suceava se adreseazǎ producǎtorilor agricoli, cu precǎdere celor din asociaţiile agricole, asociaţiile familiale, specialiştilor şi operatorilor economici. Populaţia ruralǎ implicatǎ în activitǎţi agricole este liberǎ sǎ producǎ, dar nu oricum, ci în conformitate cu cerinţele pieţei, şi mai mult, pentru a primi sprijin financiar de la U.E. trebuie sǎ respecte o serie de standarde referitoare la specii şi soiuri nemodificate genetic, la mediu şi la siguranţa alimentarǎ.

„Activitatea de producere de sǎmânţǎ, de verificare şi certificare a loturilor semincere, implicǎ o mare responsabilitate, atât din partea producǎtorilor de sǎmânţǎ cât mai ales din partea inspectorilor aprobatori din cadrul instituţiei. Practic, de modul cum este produsǎ sǎmânţa în câmp, de modul cum sunt verificate culturile destinate multiplicǎrii şi de modul cum sunt determinaţi indicii de calitate ai seminţei depinde viitoarea recoltǎ”, subliniază directorul ITCSMS Suceava.