Consorțiul Dual USV, de învățământ dual preuniversitar și universitar tehnologic, a fost avizat de Ministerul Educației


Intră acum și în grupul de

Ministerul Educației a hotărât emiterea Avizului de constituire a Consorţiului pentru învăţământ dual: Performanţă în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învăţământ dual la USV – DUAL USV, a anunțat Universitatea „Ștefan cel Mare”.

Potrivit sursei citate, Consorțiul DUAL USV va putea participa la proiecte comune, prin care să fie atrase fonduri externe, menite să deservească învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic și să sprijine angajatorii prin alocarea un rol activ în domeniul pregătirii profesionale a elevilor și studenților.

USV amintește că acest Consorțiu a pregătit un proiect pentru obținerea finanțării din fonduri nerambursabile PNRR, destinat înființării unui campus integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV îl administrează în comuna Moara. Campusul va fi format, în principal, din două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesionala a elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică.

În ceea ce privește învățământul superior în regim dual, USV are în vedere dezvoltarea și adaptarea următoarelor programe de studiu: Autovehicule rutiere, Robotică / Mecatronică, Tehnologia construcțiilor de mașini, Inginerie mecanică, Calculatoare, Rețele și software de telecomunicații / Electronică aplicată, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei, Sisteme electrice, Automatică și informatică aplicată.

Pe lângă un service auto dotat cu ultimele tehnologii, noul campus va pune la dispoziția elevilor și studenților amfiteatre, săli de seminar și peste 65 de ateliere și laboratoare de specialitate cu echipamente și tehnică de calcul, pentru asigurarea unui învățământ de calitate. Proiectul va asigura peste 10.000 burse lunare, după cum urmează: 3760 de burse lunare pentru studenți, în cuantum de 1400 lei/lună (bugetul proiectului + contribuția operatorului economic), și 6300 de burse lunare pentru elevi, cu valori cuprinse între 600 și 1300 lei/lună (bugetul proiectului + contribuția operatorului economic + contribuția unității administrativ-teritoriale). Bursele vor fi acordate pe durata a 10 luni dintr-un an universitar.


Intră acum și în grupul de