Exercițiu de alarmare, exerciții de evacuare în caz de cutremur, dar și acțiuni teoretice și practice de instruire în cadrul Săptămânii Protecției Civile la Suceava


Intră acum și în grupul de

În fiecare an, la data de 28 februarie, se aniversează Ziua Protecției Civile din România, dată la care, în anul 1933, prin Decretul Regal nr.468, se aproba Regulamentul de funcţionare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene având ca scop limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populaţiei şi resurselor teritoriului.

Prin prevederile sale, regulamentul detaşează apărarea pasivă de apărarea activă, iar acest moment a fost considerat data de naştere a protecţiei civile în România. Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la apărare pasivă la apărare locală antiaeriană în 1952, iar în anul 1978, apărarea locală antiaeriană îşi schimbă denumirea în apărare civilă. Ulterior, în anul 1994 apare în mod oficial denumirea sub care o cunoaștem astăzi de protecţia civilă.

În octombrie 1996, se aprobă Legea protecţiei civile, în care sunt stipulate atribuţiile acestor structuri. În prezent, Protecţia Civilă este reglementată prin Legea 481/2004 republicată în anul 2008.

Protecţia Civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

Atribuţiile protecţiei civile sunt îndeplinite de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene şi constă în identificarea riscurilor existente în raioanele de intervenție; informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă şi regulile de comportare; organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă; alarmarea populaţiei despre iminenţa pericolului; înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor şi asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate etc.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina“ al județului Suceava sărbătoresc Săptămâna Protecției Civile printr-o serie de activități:

             În data de 26 februarie se organizează Ziua educației preventive în lăcașurile de cult, activitate ce presupune desfășurarea de activități de informare preventivă cu sprijinul personalului clerical la obiective de cult din județ, premergător sau după încheierea slujbelor religioase;

             În perioada 27 februarie – 3 martie, în intervalul orar 10.00 – 15.00, toate persoanele care doresc să ne cunoască, să vadă tehnica de intervenție și afle cât mai multe informații despre profesia de pompieri pot veni la subunitățile noastre. Evenimentul Porți Deschise este organizat la nivelul tuturor subunităților de intervenție;

             Pe data de 1 martie, în intervalul orar 10:00 – 11:00, se va relua, la nivel național, antrenamentul/exercițiul de alarmare publică, denumit generic Miercurea Alarmelor, la nivelul tuturor UAT-urilor din județ. Prin această activitate se va verifica funcționarea mijloacelor tehnice de alarmare. Pentru evitarea creării disconfortului în spațiul public, înștiințăm cetățenii despre faptul că aceste exerciții sunt necesare și benefice, cu scopul principal de a proteja viața și bunurile materiale;

             În perioada 27 februarie – 3 martie, vor avea loc lecţii deschise privind modul de comportare specific tipurilor de risc și tehnici de acordare a primului ajutor precum și exerciţii de evacuare în caz de cutremur la unitățile de învățământ din județ, dar și o serie de exerciții de evacuare în caz de cutremur în care sunt angrenate și instituțiile publice;

             În data de 4 martie, cetățenii municipiului Suceava vor putea vizita Caravana SMURD „FII PREGĂTIT”, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, unde îi așteaptă acțiuni teoretice și practice de instruire, însoțite de clipuri preventive specifice tipurilor de risc.

De asemenea, pe întreaga perioadă a Săptămânii Protecției Civile, cu sprijinul reprezentanților mass-media, vor fi difuzate materiale video referitoare la comportamentul populației recomandat – înaintea, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

La aniversarea celor 90 ani, protecţia civilă, prin structurile sale, reprezintă un garant generator de încredere şi siguranţă, fiind permanent în slujba comunităţii, un element de bază al societăţii moderne.


Intră acum și în grupul de