Garda Forestieră Suceava spune că are doar puțin peste jumătate din necesarul de personal ceea ce afectează capacitatea de control, având un angajat la 12.000 de hectare


Intră acum și în grupul de

Garda Forestieră Suceava arată în raportul anual că funcționează doar cu 57 la sută din personalul necesar, dar că și în aceste condiții a reușit să depisteze multe cazuri de tăieri ilegale de material lemnos sau metode prin care agenții economici încercau să „albească” lemnul provenit din tăieri ilegale.

Potrivit raportului Gărzii Forestiere Suceava în cursul anului trecut între nerealizări sunt trecute neasigurarea serviciilor silvice pentru toate suprafețele de fond forestier privat pentru care nu pot fi identificați proprietarii și pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală, neefectuarea de verificări la toți operatorii economici furnizori de biomasă conform propunerilor de la avizare, prrocent scăzut de APV – uri verificate, valorificarea scăzută a informațiilor din SUMAL 2.0, nerealizarea controalelor tematice conform atribuțiilor stabilite de actele normative în vigoare sau nerealizarea controalelor fondurilor cinegetice conform atribuțiilor stabilite de actele normative în vigoare.

Principala cauză este diminuarea personalului de specialitate la nivelul Gărzii Forestiere Suceava.

Astfel, în anul 2021 și-au încetat raportul de serviciu un număr de patru funcționari publici, iar în anul 2022 alți 4 funcționari publici cu atribuții în domeniul silvic și-au încetat raportul de serviciu cu Garda Forestieră Suceava, iar din punct de vedere al personalului cu atribuții în domeniul silvic, Garda Forestieră Suceava funcționează la o capacitate de doar 57% din necesarul de personal prevăzut de legislație, respectiv 1 angajat/la 12.000 ha fond forestier.

O altă cauză a diminuării numărului de controale efectuate de către personalul de specialitate din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, o constituie creșterea semnificativă a numărului zilelor de concediu medical aferent personalului de specialitate – 1411 zile.

Totodată, angajații au de soluționat în 30 de zile numeroasele petiții, dar și pentru că trebuie să aloce foarte mult timp pentru verificările pe teren și la birou, impuse de legislația nou apărută privitoare la aplicația SUMAL 2.0., precum și din cauza erorilor generate de utilizarea acesteia de către operatorii economici.

Garda Forestieră Suceava mai arată că o altă cauză o reprezintă lipsa colaborării interinstituționale cu unitățile administrativ-teritoriale pentru identificarea actualilor proprietari de terenuri forestiere fără asigurare servicii silvice – pază, complexitatea verificărilor la furnizorii de biomasă, lipsa reglementărilor sau existența în cadrul legislativ în vigoare de inadvertențe, contradicții, neactualizări față de evoluția domeniului silvic actual, dar și lipsa unui cadastru pentru suprafețele de fond forestier.

Șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, spune că dotarea instituției cu un sistem electronic de determinare automată a volumelor, diametrelor și înălțimilor arborilor (Inertial Measurement Unit)  reprezintă o urgență, iar utilizarea  acestui echipament în activitatea  de control a aplicării  regimului silvic și al trasabilității materialelor lemnoase  va  genera avantaje  importante în plan financiar, uman, informațional.

Potrivit sursei citate, o pondere importantă din activitatea Gărzii Forestiere Suceava în anul 2022, a fost rezervată în vederea soluționării petițiilor adresate instituției. Astfel, pe raza de activitate a Gărzii Forestiere Suceava, în anul 2022 au fost înregistrate 302 petiții, dintre care 169 au fost pe raza județului Suceava.

În majoritatea cazurilor s-au sesizat nerespectări ale regimului silvic referitoare la tăieri ilegale de arbori, nerespectarea regulilor de exploatare, transportul materialelor lemnoase pe drumurile publice cu încălcarea prevederilor legale referitoare la subevaluarea volumului transportat, transport multiplu, neconcordanța dintre speciile și sortimentele de materiale lemnoase înscrise în documentele de proveniență și cele transportate, transporturi fictive.

De menționat este că Garda Forestieră Suceava amintește că în primăvara anului trecut a reușit să dovedească faptul că în cazul a unui număr de 37 avize de însoțire a materialelor lemnoase, în baza cărora s-a tranzacționat un volum total de 1187 mc, materialele lemnoase nu au circulat fizic.

În acest caz au fost implicați nu mai puțin de 14 operatori economici furnizori, iar avizele de însoțire au fost emise din șapte județe, respectiv Suceava, Iași, Botoșani, Bacău, Neamț, Harghita și Mureș, iar ehipa de control a aplicat patru sancțiuni contravenționale în valoare totală de 66.000 lei și întreaga cantitate de material lemnos în valoare de  213.800 lei, a fost confiscată valoric.


Intră acum și în grupul de