Activitatea Curții de Apel Suceava cotată drept foarte eficientă cu o medie de soluționare a cauzelor de 3,7 luni în materie penală și de 4,5 luni în materie non penală


Intră acum și în grupul de

Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Suceava a dezbătut, în data de 10 martie 2023, activitatea acestei instanțe pentru anul 2022 constatându-se că la toți indicatorii luați în calcul activitatea este foarte eficientă.

La această Adunare Generală au participat din partea Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii  Ramona – Grațiela Milu și Claudiu-Marian Drăgușin, iar din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție a participat judecătorul Cristinel Grosu, fost președinte al Curții de Apel Suceava.

Totodată, au fost prezenți președinții și vicepreședinții instanțelor din circumscripția Curții de Apel Suceava.

Conform raportului prezentat, în anul 2022 Curtea de Apel Suceava și instanțele din circumscripția acesteia au avut de soluționat un număr total de 120.609 cauze, din care 37.431 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârșitul anului 2021, la care s-a adăugat un număr de 83.178 dosare înregistrate pe parcursul anului și s-a înregistrat o creștere a volumului total de activitate în anul 2022 cu 9.387 dosare, respectiv cu 8,44% față de anul 2021.

Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2022 Curtea de Apel Suceava și instanțele din circumscripția acesteia au soluționat un număr de 79.221 dosare, în creștere cu 6.10 % față de anul 2021, când au fost soluționate 74.667 dosare.

Din totalul de 120.609 cauze, 8.275 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Suceava, 22.410 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 89.924 dosare.

Volumul de activitate la nivelul tribunalelor a înregistrat o scădere de 8,22% în anul 2022 față de anul 2021, când volumul total de activitate a fost de 24.417 dosare în timp ce volumul de activitate al judecătoriilor a înregistrat o creștere de 14,27% față de anul 2021, când au fost înregistrate 78.691 dosare.

În ceea ce privește activitatea la nivelul Curții de Apel Suceava, în anul 2022, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.889, care s-au adăugat la stocul de dosare de 2.386, rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2021.

A rezultat, astfel, un volum total de activitate la nivelul anului 2022 de 8.275 dosare, în creștere cu 1,98% față de volumul înregistrat în anul 2021, care a fost de 8.114 dosare.

Numărul dosarelor soluționate de Curtea de Apel Suceava a fost de 6.151 în anul 2022, în creștere cu 6,97% față de anul 2021, când au fost soluționate 5.750 dosare.

Pe materii și stadii procesuale ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o apelurile în materia penală (2018 dosare), recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ și fiscal (759 dosare), apeluri în materia asigurărilor sociale (667 cauze), apeluri în materia litigii de muncă (520 dosare) și apeluri în materia falimentului (193 dosare).

Volumul total de activitate la Secția I civilă a fost de 2.628 dosare, în scădere cu 5,67% față de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.786 dosare.

În anul 2022 volumul de activitate al Secției I civilă  arată o ușoară creștere în materia litigiilor de muncă, numărul total al dosarelor fiind de 1.061 față de 974 dosare în anul 2021 (+87), iar în materia asigurărilor sociale se constată o ușoară scădere, numărul total al dosarelor fiind de 801, față de 885 dosare în anul 2021 (-84). Totodată, volumul de activitate în materia cauzelor civile a scăzut de la 833 dosare în anul 2021 la 649 dosare în anul 2022 (-184).

La nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 3.291 dosare, în creștere semnificativă cu 29,26% față de anul 2021, când s-a înregistrat un număr de 2.546 dosare.

La Secția a II-a civilă, volumul total de activitate în anul 2022 a fost de 891 dosare, în scădere cu 22,72% față de anul 2021, când volumul total de activitate a fost de 1.153 dosare.

La Secția de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de 1465 dosare, în scădere cu 10,07% față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ și fiscal a fost de 1.629.

Numărul dosarelor soluționate pe secții în cursul anului 2022 a fost de: 1.948 de dosare la Secția  I civilă, în creștere cu 7,8% față de anul 2021, când au fost soluționate 1.807 dosare; 693 dosare la Secția a II-a civilă , în scădere cu 23,7% față de anul 2021, când au fost soluționate 908 dosare; 1.074 dosare la Secția de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 4,1% față de anul precedent, când au fost soluționate 1.120 dosare; 2.436 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creștere cu 27,2% față de anul 2021 când au fost soluționate 1.915 dosare.

La nivelul Curții de Apel Suceava, încărcătura pe schemă a fost de  475 dosare pe judecător, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 452 dosare.

În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2022 la Curtea de Apel Suceava, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 615 dosare pe judecător, în creștere față de anul precedent când încărcătura a fost de 581 dosare.

Conform raportului, în cursul anului 2022, rezultatul cumulării celor cinci indicatori de eficiență stabiliți de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Suceava în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.

Astfel, la indicatorul durata medie de soluționare a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3,7 luni în materie penală și de 4,5 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 98,5 %, respectiv un număr de 6.058 dosare din totalul de 6.151 dosare soluționate în anul 2022.

La nivelul anului 2022 (dată de referință 31.12.2022), statele de funcţii şi personal ale instanțelor judecătorești din raza de competență a Curții de Apel Suceava  cuprindeau 724 de posturi, dintre care 673 ocupate și 51 vacante.

Repartizarea pe categorii de personal a acestor posturi a fost următoarea: 233 posturi de judecători, 6 posturi de asistenți judiciari, 431 posturi personal auxiliar de specialitate şi conex, 27 posturi funcționari publici și 27 posturi personal contractual.

La finalul anului 2022, schemele de personal ale instanțelor din circumscripția Curții de Apel Suceava figurau cu 51 de posturi vacante, din care 50 aparțin categoriei judecătorilor și un post vacant ce aparține categoriei personalului conex, respectiv un aprod.

La nivelul Curții de Apel Suceava, în anul 2022, au fost eliberați din funcție, prin pensionare, un număr de 15 judecători (9 judecători de la Curtea de Apel Suceava, 3 judecători de la Tribunalul Botoșani, un judecător de la Tribunalul Suceava și câte un judecător de la Judecătoriile Botoșani și Dorohoi), reprezentând un procent de 6,43% din numărul total al judecătorilor din schemele celor 13 instanțe din circumscripția Curții de Apel Suceava.


Intră acum și în grupul de