Curtea de Apel Suceava oferă mai multe facilități justițiabililor prin lansarea noului site al instituției care îmbunătățește accesului cetățenilor la actul de justiție


Intră acum și în grupul de

Curtea de Apel Suceava a lansat o nouă formă a site-ului instituției care oferă mult mai multe posibilități cetățenilor de a interacționa online fără să se mai deplaseze la sediul instanței.

„Creșterea interesului pentru utilizarea inteligenței artificiale în îmbunătățirea servicii lor oferite de instanțe și pentru facilitarea accesului cetățenilor la justiție apare ca o oportunitate, în contextul gestionării unui numar impresionant de date, dificil de prelucrat cu resursele umane existente.

Din aceasta perspectivă, în scopul îmbunătățirii accesului cetățenilor la actul de justiție și în acord cu tendința și nevoia accentuată de digitalizare, având în vedere ca site-ul vechi al instanței –  www.curteadeapelsuceava.ro – lansat în anul 2020 a fost apreciat de justițiabili, avocați, experți, Curtea de Apel Suceava lansează un nou proiect care să faciliteze și mai mult interacțiunea dintre instanță și cetățeni și care se adresează justiției”, arată Curtea de Apel Suceava.

Astfel , părțile, reprezentanții acestora și ceilalți participanți în procesul judiciar, experți, interpreți , traducători, lichidatori judiciari etc. din dosarele aflate pe rolul tuturor instanțelor din circumscripția Curții de Apel Suceava, vor putea de acum simplu și rapid , fără a se mai deplasa la sediul instanței, la oficiul poștal sau la sediul primăriei, să utilizeze site-ul care oferă o serie de noi facilități:

Crearea unui dosar nou – se poate realiza depunând acțiunea introductivă și achitând, fără comision, acum sau ulterior, taxa judiciară de timbru.

Plata  taxei  judiciare de timbru într-un  dosar  existent  – se  poate plăti  online  cu cardul bancar fără comision, taxa judiciară de timbru stabilită de instanță sau calculate de parte într-un dosar deja existent pe rolul instanței. Dovada de plata va  fi  trimisă automat instanței pentru atașare la dosar.

Depunere de alte documente într-un dosar existent – se pot depune orice fel de acte sau documente, semnate olograf și scanate ori semnate în forma electronică, într-un dosar deja existent pe rolul instanței de judecată.

Declararea unei căi de atac într-un dosar – se poate formula o cale de atac (apel, recurs, contestație, contestație în anulare, revizuirie) într-un dosar existent  și achita, fără comision, la introducerea cererii sau ulterior, taxa de timbru aferentă.

Eliberare certificat de grefă – se poate obține un certificat de grefă din care reies informații privind numarul dosarului , data înregistrarii lui , numele prăților și alte date dorite.

Eliberarea de copie legalizată hotărâre –  se  pot  obține  copii  legalizate  ale  unei  hotărâri judecatorești dintr-un dosar aflat pe rolul instanței de judecată.

Site-ul ofera acces și la funcționalitățile existente anterior:

Liste  de ședință- se pot accesa on-line, în timp real , listele ședințelor de judecată (dosare strigate, dosare care își așteaptă rândul, ședințe suspendate).

 Dosarul  electronic   – Se   poate   accesa   forma   electronică   a   dosarului de pe rolul instanței de judecată prin completarea și comunicarea către instanță a cererii completate folosind funcția Depunere alte documente intr-un dosar existent ;

Pot fi efectuate programări cu prezentare fizică  pentru   consultare dosar/depunere acte               – există posibilitatea programării pentru depunere acte, consultare dosare și alte solicitări prin prezentarea personală la centrele de relații cu publicul ,  registraturile  și  arhivele instanțelor  arondate.

Cereri acces dosar electronic – cerere on line de acces la dosarul electronic;

Afișare liste de  ședințe.

Citații/Comunicări – Se pot accesa indirect citațiile sau comunicările primite prim e-mail sau SMS. Pentru vizualizare este nevoie de codul de acces primit.

Colecția de documente site vechi – Se poate accesa  vechiul  site al Curții de Apel  Suceava și al instanțelor din circumscripție.

Contactează instanța – Se poate trimite un mesaj e-mail instanței cu probleme legate de funcționarea dosarului electronic  și a comunicării electronice.

„Site-ul a fost realizat la inițiativa și sub coordonarea vicepreședintelui instanței , domnul judecător Marius Galan, cu aportul  important al unuia dintre informaticienii  instanței , domnul  Sorin Jeder, având la bază proiectul dezvoltat și implementat de Curtea de Apel Galați, prin care s-a deschis drumul pentru digitalizarea serviciilor oferite de instanțele din România. Astfel , cu sprijinul conducerii Curții de Apel Galați, a specialiștilor IT din cadrul acestei instanțe și în colaborare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României , Asociația  de  Plăți  Electronice  din  România, Ghișeul.ro, acest site a putut  fi lansat și  pus  la dispoziția tuturor cetățenilor interesați de actul de justiție. În acest scop,  Curtea  de  Apel  Suceava  a încheiat un Acord de interconectare cu Autoritatea pentru  Digitalizarea  României,  care administrează site-ul  ghiseul.ro”, arată Curtea de Apel Suceava.


Intră acum și în grupul de