Sediul Poliției Județene Suceava va fi reabilitat cu 32 de milioane de lei de o asociere de firme din Iași prin PNRR


Intră acum și în grupul de

Sediul Poliției Județene Suceava și sediul SRI Suceava urmează să fie reabilitat în următorii doi ani de o asociere de firme din Iași care a obținut contractul în urma unei proceduri de achiziție desfășurată simplificat.

Potrivit unui comunicat al Poliției Județene Suceava, luni, la sediul inspectoratului, ordonatorii de credite ai parteneriatului au semnat în mod oficial contractul privind realizarea proiectului tehnic și de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și sediul secundar din Suceava al U.M. 0807 Iași”, cod nr. C5-B2.1.b-11/01.04.2022, cu o valoare de aproximativ 22,1 milioane lei fără TVA și o durată de 22 luni (4 luni proiectare și 18 luni execuție lucrări).

În urma procedurii de achiziție desfășurată la nivel de procedură simplificată, lucrările au fost câștigate și atribuite unei asocieri de firme din județul Iași.

Potrivit sursei citate, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și Unitatea Militară 0807 Iași, implementează proiectul cu titlul „Creșterea eficienței energetice – Lucrări de reabilitare termică și modernizare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și sediul secundar din Suceava al U.M. 0807 Iași”, cod nr. C5-B2.1.b-11/01.04.2022, investiție ce beneficiază de finanțare alocată prin Apelul de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Contractul de finanțare a fost semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de Granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea cu peste 30% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon, precum și reducerea cheltuielilor cu utilitățile. La nivelul localității/regiunii, investiția va avea ca impact crearea cadrului  necesar asigurării serviciilor publice oferite cetățenilor în cele mai bune condiții.

Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea principiului ”Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut de art.17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, astfel făcându-se trecerea la un fond construit rezilient și verde.

Valoarea totală a Proiectului este de 31.668.461,40 lei, din care 16.657.142,81 lei reprezintă valoarea eligibilă, respectiv 13.997.599,00 lei valoarea eligibilă din PNRR și 2.659.543,81 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, data de început a proiectului fiind 20.12.2022, iar data de finalizare 20.09.2025.


Intră acum și în grupul de