ISJ Suceava a aprobat numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline


Intră acum și în grupul de

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Suceava a aprobat, miercuri, numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline/ domenii din învățământul preuniversitar de stat sucevean, în baza hotărârii comisiei paritare, pentru sesiunea 2024.

Conform ISJ Suceava, pentru sesiunea 2024 au fost aprobate 167 de locuri pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, dintre care 20 pentru profesori pentru învățământ preșcolar, 50 pentru profesori din învățământul primar, 21 pentru personalul de conducere, îndrumare și control, 14 pentru discipline tehnice- ingineri, 7 pentru disciplina Limba română/ limba latină, câte 6 pentru disciplina matematică și pentru învățământul special, câte 4 pentru limbile engleză, franceza, dar și pentru disciplina Educație fizică, câte 3 pentru Arte plastice, Educație muzicală, Educație tehnologică și CJRAE-consilieri școlari, câte 2 la disciplinele Informatica, Fizică, Biologie, CSS/LPS și Discipline tehnice-maiștri instructori, iar câte un loc pentru disciplinele Limba germană, Limba ucraineană, Istorie, Socio-umane, Educație socială, Religie, Geografie, Chimie și pentru personal didactic de la Palatul și Cluburile Copiilor.

De remarcat este că pentru personalul didactic-auxiliar nu au fost aprobate locuri pentru concursul de acordare a gradațiilor de merit în sesiunea 2024.

ISJ Suceava a precizat că punctajul minim evaluat pentru acordarea gradației de merit este de 75 de puncte atât pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control, cât și pentru personalul didactic auxiliar.

Potrivit graficului desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit, perioada de depunere a dosarelor de către candidați la secretariatele unităților de învățământ este între 13 și 21 mai 2024, în cazul Palatelor Copiilor depunerea dosarelor ce conțin documentele privind activitatea candidaților se efectuează in zilele de 22 și 23 mai. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, evaluarea raportului privind activitatea candidatului in specialitate, verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordării gradației de merit, aprobarea listei punctajelor acordate in urma evaluării in cadrul Consiliului de Administrație al ISJ Suceava și Afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului sunt prevăzute pentru intervalul 24 mai-12 Iunie 2024.

Depunerea contestațiilor, dar și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite se efectuează in perioada 13-14 iunie.

Emiterea ordinului ministrului Educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit se realizează până la 9 August 2024.


Intră acum și în grupul de