MAI aloca suma de 500.000 de lei pentru retelele termice din Suceava

Comunicat de Presa

La sfârşitul lunii iulie 2011, prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr.157/2011, privind alocarea unor sume pentru lucrări de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 Căldură şi Confort ”, pentru judeţul Suceava a fost alocată suma de 500.000 lei pentru realizarea obiectivului „Modernizarea sistemului de transport şi distribuţie energie termică – 40PT şi reţelele termice aferente din municipiul Suceava”.

Pentru perioada imediat următoare, se impun intervenţii la punctele termice (PT) Zamca 4 şi Obcini 4 şi circuitul primar aferent acestor puncte termice.

Consecvent politicilor de îmbunătăţire a nivelului de trai pentru populaţie şi ţinând cont că dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) este opţiunea strategică a României, Guvernul României a mai alocat, până în prezent, suma de 13.000.000 lei pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea sistemului de transport şi destribuţie energie termică – 40PT (puncte termice) şi reţele aferente din municipiul Suceava”, astfel: – în anul 2009, prin OMAI nr. 86/2009, suma de 3,5.000.000 lei; – în anul 2009, prin OMEC nr. 1475/2009, suma de 1,5.000.000 lei; – în anul 2010, prin OMAI nr. 219/2010, suma de 8.000.000 lei.

Această sumă (13.000.000 lei) a fost necesară pentru decontarea lucrărilor de „Reabilitare a reţelelor secundare aferente punctelor termice (PT) şi reţelelor circuitului primar în municipiul Suceava”.

Astfel, au fost rehabilitate până în prezent: – 5,3 km de reţele din circuitul primar; – 4 puncte termice (PT): Obcini 1, Zamca 5, Cuza Vodă 6 şi Tipografie A4; – 12,0 km de reţele din circuitul secundar.

Beneficiarii acestor lucrări sunt estimaţi la cca. 20.000 locuitori.

Purtător de cuvânt, Monica Tataru.