ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 19.10.2011, ora 10, la sediul său, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 1 post contabil şef – O.s. Vatra Dornei
• 1 post maistru de vânătoare – O.s. Vatra Dornei
• 1 post pădurar de vânătoare – O.s. Breaza
• 1 post pădurar – O.s. Brodina

Condiţii de participare pentru postul de contabil şef :

• studii superioare economice
• vechimea minimă în specialitate: 5 ani
• cunoştinţe de operare pe calculator

Condiţii de participare pentru postul de maistru de vânătoare:

• studii superioare de scurtă durată tehnice şi grad profesional minim: subinginer silvic grad.III

sau

• studii medii tehnice (şcoală tehnică silvică postliceală) şi grad profesional minim: tehnician silvic grad.II

Condiţii de participare pentru postul de pădurar de vânătoare şi pădurar:

• absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.601/2010 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 14.10.2011, ora 14.00, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (conform model din H.G. nr.1021/25.06.2004);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
d. carnet de muncă (copie);
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;
h. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.