Muzeul de Istorie asteapta vizita a 12 specialisti ai Muzeului de Arhitectura Populara din Cernauti. Afla aici cu ce ocazie se vor afla acestia la Suceava

12 specialişti ucraineni, angajaţi ai Muzeului Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi, vor fi prezenţi, în perioada 24-31 octombrie 2011, la Muzeul de Istorie din Suceava, pentru a participa la o serie de ateliere de lucru şi aplicaţii practice desfăşurate în cadrul unui proiect cu finanţare europeană, informează într-un comunicat de presă, Iuliana Roşca, responsabil PR în cadrul Muzeului Bucovinei.

În document se arată că, pe parcursul desfăşurării schimbului de experienţă vor fi organizate 7 ateliere de lucru, (pe durata a 4 ore pentru aplicaţiile practice – în sala de conferinţe a Muzeului de Istorie Suceava), care vor fi completate de vizite de documentare în teren la Muzeul Satului Bucovinean. Vor fi utilizate mijloace ştiinţifice de evidenţă a patrimoniului arhitectural construit în aer liber. Lucrătorii muzeului ucrainean vor fi îndrumaţi de către specialiştii partenerului român să realizeze un sistem de evidenţă informatizată pentru patrimoniul etnografic în aer liber deţinut de muzeul din Cernăuţi. Pentru buna desfăşurarea a activităţilor au fost achiziţionate prin proiect calculatoare, laptop-uri, copiator, imprimantă, aparate foto, softuri de specialitate. După finalizarea schimbului de experienţă o parte din aparatură va fi dată spre folosinţă partenerului ucrainean pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

“Prin intermediul schimburilor de experienţă, specialiştilor români şi ucraineni li se oferă ocazia de a lucra împreună, de a colabora şi de a schimba informaţii şi experienţe noi pentru domeniul lor de activitate. Se vor aplica şi dezvolta sisteme noi de lucru în domeniul patrimoniului cultural prin utilizarea de noi tehnologii, dobândind noi cunoştinţe şi abilităţi specifice domeniului de activitate vizat”, se precizează în comunicatul de presă.

Prin organizarea de sesiuni de informare, vizite de documentare şi întâlniri de lucru, proiectul îşi propune să apropie specialiştii din muzeele în aer liber, oferind condiţii pentru realizarea transferului de experienţă, informaţii şi bune practici în domeniul patrimoniului cultural arhitectural tradiţional construit în aer liber.

“Între Muzeul Bucovinei din Suceava şi Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi va avea loc un schimb de experienţă româno-ucrainean în domeniul evidenţei ştiinţifice a patrimoniului arhitectural tradiţional construit în muzeele în aer liber.

Vizita ucrainenilor la Suceava va avea loc în cadrul proiectului Moştenire tradiţională comună – element de promovare europeană, cod MISETC – 710, finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013”, mai arată Iuliana Roşca în comunicatul de presă.

loading...