Camera de Comert Suceava se pregateste de “GALA EXCELENTEI IN AFACERI”. Interviu cu secretarul general al CCI Suceava, Marcel Gaftoneanu

Interviu cu secretarul general al Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, Marcel Gaftoneanu:

Ce evenimente de marcă sunt asociate datei de 4 noiembrie?

Marcel Gafoteanu: În data de 4 noiembrie 2011, camera de Comerț și Industrie organizează TOPUL FIRMELOR și GALA EXCELENȚEI ÎN AFACERI. Camera de Comerţ şi Industrie Suceava premiază vineri primele 500 de companii din elita firmelor sucevene în cadrul TOPULUI FIRMELOR, singurul clasament validat la nivel județean pe baza unei metodologii aplicate uniform la nivel național.

Si la editia XXI, evenimentul şi-a propus să facă din Top un instrument de informare şi promovare a companiilor sucevene la nivel national pentru a sprijini surmontarea crizei economice accentuate.

Criteriile de ierarhizare ale competitorilor au avut în vedere cifra de afaceri, profitul brut din exploatare, rata profitului curent, eficienţa utilizării forţei de muncă, efortul de dezvoltare, eficienţa capitalului investit, iar pentru exportatori veniturile realizate din export.

„Topul Firmelor Bucovina” a devenit o competiţie tradiţională a operatorilor economici din judeţ, un eveniment de marcă în activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava şi deopotrivă în viaţa comunităţii locale de afaceri. Trofeele de Excelenţă şi premiile speciale, vor răsplăti şi elementele cheie de diferenţiere pe piaţă precum eficienţa şi competitivitatea. Pe lângă acestea, „abilitatea de a genera idei” şi creativitatea sunt lucruri esenţiale. Astfel, cei care au dovedit un înalt grad de creativitate în domeniul lor de activitate vor fi distinşi cu trofeul creativităţii.

În cadrul evenimentului, un loc important îl are şi GALA EXCELENŢEI ÎN AFACERI, în care vom acorda trofee de excelenţă pentru categoriile pentru cele mai mari cifre de afaceri, cele mai mari profituri, Trofeul Creativităţii validat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, dar şi Trofeul Calităţii sau Topul Exportatorilor.
Dezvoltarea economică a judeţului este obiectiv major al Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, obiectiv care nu poate fi realizat decât prin sprijinul oferit comunităţii de afaceri. În acest context mulţumesc membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, care şi în acest an au ales să participe la un eveniment de referinţă din viaţa camerală. Adresăm felicitări tuturor firmelor nominalizate, considerând că este acestea sunt cele care dau măsura dezvoltării economice a judeţului nostru.

De ce ați ales sloganul “NU UITA SĂ NE TRECI ÎN AGENDĂ!”?

Marcel Gaftoneanu: Camera de Comerț și Industrie Suceava este promotorul serviciilor integrate pentru membrii și – în special – IMM-urile care nu au resurse de dezvoltare și de specializare pe toate ariile de activitate ale unei companii mari. La nivelul județului Suceava, Camera de Comerţ şi Industrie este cea mai reprezentativă și cea mai importantă asociație profesională a mediului de afaceri și singura care are caracterul de utilitate publică.

Încă din 1990 misiunea noastră a fost una bine definită: susţinerea intereselor comunităţii de afaceri în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale, precum şi acţiuni concrete pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, a unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

În anul 2011, suntem lideri în formarea profesională, datorită celor 6 proiecte europene în implementare pentru formare profesională și perfecționare profesională în care participăm fie ca beneficiar, fie ca partener. Numai ca indicator statistic, pînă îna acest moment, 654 de persoane au absolvit cel putin unul din cele 36 de cursuri autorizate sau specializări gratuite organizate la Camera de Comerț și Industrie Suceava în anul 2011. La acest indicator se mai adaugă 4 cursuri de specializare organizate separat în cadrul Camerei în acelașii an cu 80 de absolvenți.

10 manifestări expoziționale regionale de amploare cu peste 300 de agenți economi și 4 seminarii de legislație cu peste 400 de participanți sunt alte rezultate care arată gradul de implicare al instituției susținerea activitatății economice din județul Suceava. Acestea sunt motivele pentru care începând din anul 2011 am lansat sloganul “NU UITA SĂ NE TRECI ÎN AGENDĂ!” pentru membrii Camerei Suceava.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava a efectuat o analiză a situației economice a județului Suceava, pe baza situațiilor financiare depuse de societățile comerciale în anul 2010 comparativ cu anul 2009? Cum stăm la nivelul regiunii de Nord Est?

Marcel Gaftoneanu: Camera de Comerț și Industrie Suceava este singurul operator de date cu caracter personal care a efectuat o analiză sintetică a mediului economic al judeţului Suceava, pe baza situațiilor financiare depuse și a indicatorilor specifici ai activităţii economice: numărul de societăţi comerciale active, cifra de afaceri, profitul brut, numărul de salariaţi și productivitatea muncii.

Domeniile de activitate abordate acoperă întregul spectru economic, respectiv: agricultură, industria alimentară, industria extractivă şi prelucrătoare, industria lemnului, industria uşoară, construcţii, servicii, transporturi, turism și comerţ.

Județul Suceava deține o poziție strategică în Regiunea de Nord-Est și are o contribuție importantă la economia întregii regiuni. Regiunea Nord–Est furnizează aproximativ 12% din produsul intern brut pe total economie.

Nivelul PIB al județului Suceava este sensibil egal cu cel al județului Neamț în anul 2010 și se află în linia a doua, după județele Iași (un puternic centru universitar) și Bacău (județ puternic industrializat încă dinainte de 1989), dar mult înaintea județelor Botoșani și Vaslui. Estimarea pentru anul 2011 este aceea de poziționarea clară a județului Suceava pe locul 3 în regiunea de Nord Est, adică în prima jumătate a județelor din punct de vedere al produsului intern brut.

În structură, după comerț, agricultura regiunii are una din cele mai mari contribuţii la realizarea produsului intern brut regional (circa 15%), peste media naţională (circa 13%). În ceea ce priveşte industria, principalele producţii sunt cele de cărbuni, ţiţei, gaze naturale, benzină , motorină, fire şi fibre sintetice, îngrăşăminte chimice, ciment, hârtie şi cartoane, cherestea, mobilier din lemn, ţesături, zahăr. Ponderea acestei ramuri în produsul intern brut regional este sub media naţională.
În cadrul industriei, ponderea cea mai mare o are industria prelucrătoare, urmată de ramura energie electrică, termică, gaze şi apă şi industria extractivă.

Construcţiile participă cu o pondere apropiată de nivelul naţional (5,5% faţă de circa 6% media naţională). Referitor la sectorul serviciilor, în această regiune este de remarcat ponderea ridicată pe care o au în produsul intern brut serviciile „învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică şi apărare” (circa 13%), clasându-se pe primul loc într-un top al regiunilor. De asemenea, o contribuţie importantă în produsul intern brut regional o au ramurile „comerţ, hoteluri şi restaurante” (10%), „transport, depozitare, comunicaţii” (circa 9%) şi „tranzacţii imobiliare, servicii prestate întreprinderilor” (peste 11%).

Conform datelor statistice se poate observa reprezentativitatea clară a sectorului IMM în numărul de firme cu cifră de afaceri din judeţul Suceava, dar şi contribuţia majoră pe care o au acestea în economia judeţului, în condiţiile în care:

IMM-urile reprezintă 99,90% din firmele care au raportat activitate în anul 2010;
IMM-urile sunt cele care au obţinut 87,64% din cifra de afaceri înregistrată de firmele din judeţ;
IMM-urile sunt cele care asigură 87,29% – din locurile de muncă din judeţ;
90,42% din profitul brut obținut la nivelul județului provine din sectorul IMM-urilor.

loading...