ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 22.12.2011, ora 9.00, la sediul său, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 1 post revizor contabil aparat direcţie
• 1 post economist O.s. Vatra Dornei
• 1 post economist O.s. Mălini
• 4 posturi inginer silvic: O.s. Frasin, O.s. Brodina, O.s. Falcău, O.s. Stulpicani
• 1 post şef atelier taxidermie O.s. Adîncata
• 1 post pădurar O.s. Fălticeni
• 2 posturi operator calculator: O.s. Stulpicani şi Herghelia Rădăuţi

Condiţii de participare pentru postul de revizor contabil în aparatul direcţiei:

• absolvent al învăţământului superior economic;
• vechimea minimă în specialitate: 6 ani
• cunoştinţe de operare pe calculator.

Condiţii de participare pentru postul de economist în cadrul ocoalelor silvice:

• absolvent al învăţământului superior economic;
• vechimea minimă în specialitate: 2 ani
• cunoştinţe de operare pe calculator.

Condiţii de participare pentru postul de inginer silvic în cadrul ocoalelor silvice:

• studii superioare tehnice de specialitate (facultate de silvicultură, cursuri de lungă durată);
• gradul profesional minim: inginer silvic debutant.

Condiţii de participare pentru postul de şef atelier taxidermie:

• studii superioare tehnice de specialitate (facultate de silvicultură, cursuri de lungă durată);
• gradul profesional minim: inginer silvic.

Condiţii de participare pentru postul de pădurar:

• absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;
• pădurar debutant.

Condiţii de participare pentru postul de operator calculator:

• studii medii;
• cunoştinţe de operare pe calculator.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.601/2010 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 16.12.2011, ora 14.00, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (conform model din H.G. nr.1021/25.06.2004);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
d. carnet de muncă (copie);
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;
h. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral; (absolvenţii care nu sunt încadraţi vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.

loading...