Curtea de Conturi a Romaniei constata unele abateri la instante si parchete sucevene

Curtea de Conturi a României a constatat în anul 2010 mai multe abateri la instanţe şi parchetele sucevene.

Astfel, potrivit raportului Curţii de Conturi a României, în anul 2010 s-a constatat lipsa unor proceduri operaţionale de stabilire, evidenţiere, înregistrare, urmărire şi încasare a taxei judiciare de timbru la Tribunalul Suceava şi la Curtea de Apel Suceava.

Totodată, s-a evidenţiat că nu au fost analizate, identificate şi virate la bugetul de stat a sumelor reprezentând onorarii expertize pentru care a fost depăşit termenul de 3 ani, aferent prescripţiei extinctive, prevăzut de Decretul Lege nr. 167/1958 la Tribunalele Argeş, Suceava, Mehedinţi şi Sibiu.

Sursa citată menţionează că în anul 2010 s-a constatat o abatere privind efectuarea defectuoasă a inventarierii anuale a patrimoniului, prin nerespectarea în totalitate a prevederilor legale, în sensul că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava nu au fost cuprinse în acţiunea de inventariere terenurile proprietate publică a statului aflate în administrare.