Controalele comisiei mixte constituita prin ordin al prefectului de Suceava la fabrica de cauciucuri de la Slobozia s-au lasat cu amenzi de 35.000 de lei

Mai multe nereguli au fost constate la fabrica de reşapare şi reciclare anvelope din localitatea Slobozia, unde săptămâna trecută s-a produs un puternic incendiu, în urma verificărilor efectuate de comisia mixtă constituită prin ordin al prefectului de Suceava, Sorin Arcadie Popescu, fiind aplicate amenzi în valoare de 35.000 de lei.

Astfel, potrivit verificărilor făcute, ISU Suceava a constatat că societatea a încălcat legea privind apărarea împotriva incendiilor pentru că administratorul nu a obţinut autorizaţia de securitate la incendiu la punerea în funcţiune a obiectivului pentru că nu avea instalaţie de tip splinkler pentru spaţii de producţie, instalaţie de detectare şi semnalizare automată a incendiilor pentru spaţiile de producţie, depozitare şi administrativ-sociale.

Totodată, ISU a stabilit că instalaţia de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori este subdimensionată şi nu se asigură protejarea fiecărui punct din halele de producţie şi depozitare cu cel puţin două jeturi în funcţiune simultană, iar staţia de pompe incendiu care deserveşte instalaţia de stingere cu hidranţi interiori şi exteriori nu este prevăzută cu pompă de rezervă.

Mai mult, s-a evidenţiat că la această fabrică nu sunt compartimentate corespunzător spaţiile de producţie de cele de depozitare, ateliere mecanice şi centrală termică, prin pereţi rezistenţi la foc, nu sunt realizate sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi în caz de incendiu, în treimea superioară a pereţilor exteriori prin realizarea de iluminatoare cu ochiuri mobile. „Funcţionarea obiectivului fără realizarea măsurilor menţionate mai sus constituie un pericol ridicat de incendiu, existând posibilitatea producerii în orice moment a unui eveniment asemănător”, se arată în raportul ISU Suceava care a dispus intrarea în legalitate şi a amendat societatea cu 20.000 lei.

IJP Suceava arată că în urma verificărilor s-a stabilit că incendiul a avut ca focar centrala termică a punctului de lucru, iar în urma incendiului s-a distrus în totalitate centrala termică, a ars un volum de 2.400 mc de cauciucuri uzate şi distrugerea parţială a unei hale de producţie, prejudiciul total fiind de aproximativ 200.000 euro.

În acest caz IJP Suceava face cercetări faţă de un fochist pentru distrugere prin incendiere şi distrugere din culpă, iar dosarul urmează să fie înaintat Parchetului Judecătoriei Rădăuţi.
Totodată, lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au solicitat sprijin Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Suceava în vederea efectuării unei verificări financiar-contabile la această societate, care este în curs de desfăşurare.

Verificările făcute de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava la aceeaşi firmă au evidenţiat că a fost depăşit cu aproape un an termenul de verificare a cazanului centralei termice şi că la centrala termică s-au adus modificări prin în introducerea unui rezervor suplimentar de combustibil lichid care se făcea alimentarea cazanului. „Acest rezervor suplimentar era din material plastic şi deschis în partea superioară, creându-se astfel condiţiile producerii incendiului”, se arată în raportul ITM Suceava care menţionează că lucrătorul care deservea centrala termică în momentul izbucnirii incendiului, nu a putut face dovada autorizării ISCIR ca fochist.

Verificările făcute şi de Direcţia Regională în Construcţii Nord-Est Iaşi, Compartiment de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Suceava au evidenţiat că societatea nu are documente privind calitatea execuţiei lucrărilor de amenajare a spaţiului, recepţia instalaţiilor aferente acestuia, recepţia la terminarea lucrărilor cât şi recepţia finală, documente care fac parte integrantă din cartea tehnică a construcţiei.

Totodată, cu ocazia controlului, a fost depistată o construcţie-hală tranzit anvelope- amplasată în incinta societăţii, aflată în construcţie, pentru care nu se face dovada existenţei autorizaţiei de construire, administratorul firmei fiind sancţionat şi s-a dispus şi sistarea lucrărilor până la intrarea în legalitate. Mai mult, inspectorii în construcţii, au stabilit că pentru punerea în siguranţă a clădirii afectate de incendiu, a fost dispusă o expertiză tehnică a clădirii, urmând ca apoi să fie autorizate şi executate lucrări de consolidare şi reabilitare a clădirii şi instalaţiilor aferente.

Firma a mai fost amendată cu 15.000 de lei de Comisariatul Judeţean Suceava al Gărzii de Mediu întrucât prin arderea cauciucurilor au fost afectaţi factorii de mediu prin dispersia fumului în atmosferă şi depunerea pulberilor pe sol, pe o perioada de timp de circa patru ore, cu potenţial impact asupra zonelor învecinate obiectivului şi prin scurgerile de apă folosită la stingerea incendiului ce au antrenat cenuşa provenită de la arderea anvelopelor şi a combustibilului.

Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu a mai decis revizuirea autorizaţiei de mediu a firmei ţinând cont de modificările survenite în capacităţile şi dotările existente la data emiterii acesteia.