ANUNT PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:
I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
Lemn rotund pentru furnir tehnic răşinoase – 18 mc
Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 9203 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 2081 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 534 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 254 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 204 mc
Lemn rotund pentru constructii – 92 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 164 mc
Lemn foc – 264 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 12.815 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
Cherestea rasinoase cls C – 14,465 mc
Grinzi si rigle de rasinoase – 12,990 mc
Lemn rotund pentru cherestea – 90,690 mc
Lemn foc – 24,020 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 142,165 mc
Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 4 aprilie 2012, ora 9.00, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.
Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Cîrlibaba, Pojorîta, Vama, Frasin, Gura Humorului, Solca, Marginea, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a persoanelor juridice va avea loc in ziua de 29-30 martie între orele 9.00-16.00, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.