Prefectul Sorin Popescu i-a instruit pe primarii suceveni pentru pregatirea si organizarea alegerilor locale din iunie

Prefectul de Suceava, Sorin Arcadie Popescu, a convocat vineri primarii şi secretarii din cele 114 localităţi ale judeţului, în vederea trecerii în revistă a sarcinilor ce le revin, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din iunie 2012.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Prefectura Suceava, în cadrul şedinţei, a fost prezentat cadrul legislativ în baza căruia vor avea loc alegerile locale din acest an, care este postat pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţului Suceava şi poate fi accesat de orice persoană interesată.

Prefectul Sorin Arcadie Popescu a prezentat principalele sarcini ce revin autorităţilor locale, referitor la dotarea şi amenajarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie, la actualizarea listelor electorale permanente, acţiune ce se realizează împreună cu Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Suceava şi Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Suceava, până cel mai târziu în data de 30 aprilie.

Totodată, reprezentantul Guvernului în teritoriu Prefectul a solicitat primarilor să identifice din timp persoanele care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor pentru a fi desemnaţi preşedinţi şi locţiitori ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, în condiţiile legii.

Având în vedere necesitatea asigurării transparenţei cheltuielilor efectuate, prin dispoziţiile HG 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, prefectul judeţului Suceava a atras atenţia autorităţilor administraţiei publice locale că au obligaţia să comunice Autorităţii Electorale Permanente situaţia fondurilor prevăzute în bugetul local pentru organizarea procesului electoral, respectiv cheltuielile efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital.

“Până în prezent, judeţul Suceava este în grafic cu realizarea acţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie a.c.”, a declarat prefectul Sorin Popescu.