Vanzarea terenurilor aflate sub luciul de apa către Pescoliv Fălticeni cercetata de Parchet şi contestată în instanţă

Vânzarea terenurilor ce au aparţinut Piscicola SA Fălticeni firmei Pescoliv din Fălticeni a fost contestată în instanţă şi totodată, a fost depusă o plângere penală pentru cercetarea acestei tranzacţii în condiţiile în care terenurile aparţin domeniului public al statului şi nu poate fi înstrăinat.

Fostul prefect de Suceava, Sorin Arcadie Popescu, a cerut la sfârşitul lunii aprilie, Judecătoriei Fălticeni, să constate nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare cumpărare încheiat în anul 2007 între Compania Naţională pentru Administrarea Fondului Piscicol Bucureşti, (care între timp a fost desfiinţată, iar patrimoniul a fost preluat de ADS, iar apoi a fost predat Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură n.r.) şi firma Pescoliv SRL Fălticeni şi excluderea din tranzacţie a terenurilor de sub luciul de apă ce aparţin domeniului public al statului.

Totodată, prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni, fostul prefect a cerut constatarea nulităţii absolute a înscrierilor operate la Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară- Birourile de Carte Funciară Suceava şi Fălticeni privind terenurile respective, dar şi rectificarea înscrierilor şi înscrierea în mod corect a proprietarului ca fiind statul român, iar administrator Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

În susţinerea cererilor, Sorin Arcadie Popescu arată că toate suprafeţele de teren care au fost vândute firmei Pescoliv SRL sunt proprietatea statului român şi sunt inventariate în domeniul public.

Administratorii acestor terenuri au fost Compania Naţională pentru Administrarea Fondului Piscicol Bucureşti, Agenţia Domeniilor Statului, iar în prezent Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, toate acestea fiind în subordinea Ministerului Agriculturii.

În sesizarea instanţei se menţionează că potrivit Constituţiei României bunurile proprietate publică sunt inalienabile şi, în condiţiile legii, pot fi date în administrare, pot fi concesionate sau închiriate, sau date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică, ceea ce înseamnă că nu pot fi înstrăinate.

„Cu încălcarea prevederilor legale sus menţionate, instituţii ale statului puse să administreze în mod legal proprietatea publică a acestuia, au procedat la vânzarea suprafeţelor de teren”, se arată în documentul înaintat instanţei în care se subliniază că, mai grav, este că CNAFP a procedat la vânzarea în mod ilegal a acestor terenuri, iar în protocoalele de predare primire încheiate ca urmare a reorganizării sau desfiinţării instituţiilor ce au preluat în administrare aceste suprafeţe, acestea figurează ca fiind în patrimoniul acestora.

Astfel, în 2005 situaţia terenurilor agricole şi neagricole ale SC Piscicola SA Fălticeni avea un total de 639,4142 ha, iar în 2009, când ANPA a preluat patrimoniul suprafaţa este aceeaşi de 639,4142 ha, dar în procesul verbal de predare primire din 20 noiembrie 2009, suprafaţa totală ce a făcut obiectul predării primirii este de 654,3809 ha, din care 629,4648 ha destinată pentru piscicultură, iar 24,9161 ha, terenuri cu alte categorii de folosinţă.

În aceste condiţii se constată că suprafeţele de teren care au făcut în mod ilegal obiectul vânzării în anul 2007, figurează în 2009 ca fiind inventariate în domeniul public al statului, dar în Cartea Funciară terenurile apar ca fiind intabulate pe Pescoliv SRL Fălticeni.

„Considerăm că nu a fost îndeplinită una din condiţiile esenţiale de valabilitate a unui contract, văzută ca şi obligaţie principală a vânzătorului, respectiv predarea proprietăţii bunului, care în acest caz nu este a vânzătorului, fiind statul român”, se mai arată în document.

De menţionat este că deşi pentru unele poziţii ce au făcut obiectul vânzării din 2007, se specifică faptul că terenul vândut este proprietatea statului român, dar că în mod voit nu s-a specificat dacă terenurile fac parte din domeniul public sau privat al statului, ceea ce era o condiţie esenţială a tranzacţiei ţinând cont de caracterul special al proprietarului, care este statul român.

În sesizarea instanţei, fostul prefect cere Judecătoriei Fălticeni să constate că vânzarea terenurilor de sub luciul de apă nu s-a făcut de proprietar, care este statul român ci de mandatar, ce este şi administratorul bunurilor, „cu încălcarea prevederilor legale şi mai ales a Constituţiei României, prin depăşirea mandatului acordat”.

De menţionat este că fostul prefect a depus şi o plângere penală împotriva fostului director general al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, Corneliu Popescu, ce administra în 2007 aceste terenuri, dar şi împotriva administratorului Pescoliv Fălticeni, Flaviu Melinte pentru înşelăciune, fals în înscrisuri şi fals în declaraţii.