ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO

şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 5.531 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 841 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 68 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 39 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 199 mc
Lemn rotund pentru construcţii – 148
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 651 mc
Lemn foc – 1.548 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 9.025 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

Dulapi răşinoase – 23,580 mc
Cherestea răşinoase – 33,230 mc
Grinzi si rigle de răşinoase – 9,970 mc
Lemn rotund pentru cherestea – 41,660 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 37,930 mc
Lemn foc – 4,420 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 150,790 mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 7 iunie 2012, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Crucea, Dorna Candrenilor, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama, Frasin, Gura Humorului, Solca, Marginea, Falcău, Râşca, Dolhasca şi Adîncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a persoanelor juridice va avea loc in zilele de 31 mai între orele 900-1600 și 1 iunie între orele 900-1400 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.