Prefectura Suceava a constatat incompatibilitate la Primaria Ipotesti

Prefectura judeţului Suceava a constatat o situaţie de incompatibilitate la Primăria comunei Ipoteşti şi a înaintat Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) solicitarea de a analiza situaţia creată. Vă prezentăm integral următorul comunicat de presă remis de Prefectura Suceava:

“În data de 15 mai 2012 a avut loc concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei Ipoteşti, judeţul Suceava, concurs organizat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Din comisia de concurs au făcut parte şi doi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, iar din informarea pe care aceştia au făcut-o la finalizarea concursului, a rezultat faptul că a fost declarată „Admis” doamna Corjuc Oana – Liliana care, potrivit informaţiilor pe care le deţinem este afin de gradul I cu Primarul comunei Ipoteşti, judeţul Suceava, domnul Corjuc Dumitru.

Faţă de această situaţie, Instituţia Prefectului – judeţul Suceava a verificat dacă situaţia creată nu conduce la existenţa unei stări de incompatibilitate, la Primăria comunei Ipoteşti, între domnul Corjuc Dumitru şi doamna Corjuc Oana – Liliana, potrivit Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Analiza efectuată a condus la ideea unui posibil conflict de interese în ceea ce-l priveşte pe domnul Corjuc Dumitru- Primarul comunei Ipoteşti, judeţul Suceava, condiţie în care Florin Sinescu, Prefectul judeţului Suceava a înaintat Agenţiei Naţionale de Integritate solicitarea de a analiza situaţia creată, dat fiind competenţele ANI potrivit Legii Nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Datorită faptului că domnul Corjuc Dumitru şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Ipoteşti, s-a solicitat Agenţiei Naţionale de Integritate să urgenteze analiza şi evaluarea situaţiei prezentate.

Până la această dată nu a fost înaintată Prefectului judeţului Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate, dispoziţia Primarului comunei Ipoteşti, de numire a doamnei Corjuc Oana – Liliana în funcţia publică de conducere de secretar al comunei Ipoteşti.”