De la 1 iulie, reteta electronica va merge in paralel cu cea clasica pana in 2013 (VIDEO)

Utilizarea prescripţiei electronice va deveni operaţională începând cu 1 iulie 2012, iar modalitatea actuală de lucru, prin utilizarea reţetelor autocopiante în regim special va fi eliminată treptat până la sfârşitul anului 2012, urmând ca începând cu 1 ianuarie 2013 prescrierea electronică să devină obligatorie, a declarat, vineri, directorul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, Victor Cristi Bleorţu.

Potrivit acestuia, începând din data de 30 aprilie 2012, au fost puse la dispoziţia producătorilor de aplicaţii informatice din domeniul medical informaţiile tehnice necesare pentru adaptarea aplicaţiilor de raportare la realităţile noului sistem, pe site-ul CNAS (www.cnas.ro).

Începând cu 1 iunie 2012, a fost instalat şi expus către aceeaşi producători de aplicaţii, un mediu experimental de lucru prin intermediul căruia aceştia să îşi poată verifica aplicaţiile în condiţii reale de funcţionare.

“De la 1 iulie 2012, toate farmaciile vor fi obligate să aibă posibilitatea tehnică de a putea prelua şi reţetele electronice.

Dezvoltarea reţetei electronice a presupus multiple consultări organizate la CNAS, dar şi cu alte ocazii, atât cu medicii prescriptori, dar şi cu farmaciştii. Observaţiile făcute de aceştia au fost foarte utile si au fost luate în considerare, având în vedere că medicii şi farmaciştii sunt cei care cunosc aspectele de zi cu zi ale prescrierilor, problemele şi situaţiile care pot apărea.

Până la sfârşitul anului în curs, va fi o perioadă de acomodare cu noua formă de prescriere, timp în care prescrierea << clasică >> , pe formular tipizat, va coexista cu cea electronică.

Mai precis, dacă medicul prescriptor este conectat la Internet, atunci va avea posibilitatea să prescrie electronic, iar dacă din varii motive, în acel moment nu are conexiune de internet în cabinet sau face prescrierea la domiciliul pacientului, atunci va folosi formularul clasic, pe formular tipizat, respectând legislaţia in vigoare privind modul de prescriere.

Unul dintre avantajele imediate ale reţetei electronice pentru medici este că vor putea să-şi realizeze propria reţetă, unică în sistem şi nu vor mai trebui să meargă lunar la casa de asigurari să-şi cumpere formulare autocopiante”, a explicat Cristi Bleorţu, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că reţeta electronică va oferi un format standardizat de introducere a datelor, dar şi posibilitatea transmiterii directe a informaţiilor pentru decontare.

“Reţeta electronică va contribui la creşterea calităţii actului medical de prescripţie prin programul de prescriere asistată a medicaţiei, reducându-se considerabil riscul de eroare pe parcursul înscrierii medicaţiei recomandate. Motorul de reguli medicale (interacţiuni între medicamente, contraindicaţii, corelaţii între diagnostic, vârstă şi medicamentele prescrise, protocoale de tratament etc.), întreg cadrul tehnic al reţetei electronice, va putea crea premisa garantării atât pentru finanţator – CNAS, cât şi pentru asigurat, a siguranţei tratamentului, dar şi a reducerii riscului de complicaţii”, a arătat directorul CAS Suceava.

Furnizorul de servicii medicale (medic de familie, medic de ambulator sau medic de spital), pentru prescrierea on-line, trebuie sa aibă o conexiune de internet care să permită comunicarea cu platforma reţetei electronice şi o imprimantă laser, pe care să printeze formatul pe hârtie al prescripţiei electronice.

Medicul prescriptor poate tipări oricâte exemplare doreşte. Acest lucru nu va însemna că se vor elibera din farmacie tot atâtea reţete. Reţeta este unică, iar unicitatea ei este data de codul de reţeta care înglobează toate elementele înscrise în acea reţetă.

“Până la implementarea cardului naţional de sănătate, pacientul trebuie sa confirme prin semnătură ridicarea medicamentelor din farmacie, pe exemplarul tipărit al reţetei de farmacie.

Pacientul sau împuternicitul acestuia trebuie să fie atent la ce medicamente sunt înscrise ca eliberate, pe formularul tipărit de farmacie şi numai după aceea să semneze de preluare.

Pacientului i se poate refuza eliberarea medicamentelor de către farmacie şi va fi îndrumat înapoi la medicul prescriptor pentru corectarea erorilor, dacă: reţeta prezintă erori la înscriere şi mai ales la citirea codului de bare (mai ales în situaţia reţetei prescrise offline); nu prezintă certitudine cu privire la valabilitatea, lizibilitatea parafei, semnăturii sau ştampilei (mai ales în situaţia reţetelor eliberate în regim offline, la domiciliu); prezintă erori grave de prescriere a medicamentelor precum supradozaj, asocieri vădit vătămatoare pentru pacient etc”, a arătat Bleorţu.

Conducerea CAS Suceava a menţionat că în această perioadă, până la sfârşitul lunii iunie, la sediul instituţiei sucevene se organizează întâlniri de lucru cu medicii prescriptori (medici de familie, specialişti şi medici din spitale) şi farmacişti pentru a le aduce la cunoştinţă informaţiile referitoare la prescrierea electronică. “O parte din angajaţii CAS Suceava au fost instruiţi în luna mai referitor la noua modalitate de prescriere a reţetelor medicale, respectiv prescrierea electronică şi transmit aceste informaţii furnizorilor de servicii medicale şi medicamente. În această săptămână am avut o primă întâlnire cu o parte dintre medicii de familie, urmând ca în următoarele două săptămâni să comunicăm şi cu ceilalţi furnizori. Toate problemele (sugestii, propuneri) ridicate de furnizori vor fi transmise imediat CNAS în vederea soluţionării”, a mai precizat directorul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bleorţu.

Asiguraţii trebuie să ştie că:

● Formularul de reţetă primit de la medicul prescriptor nu trebuie îndoit sau mototolit, cel puţin în zona codului de bare 2d, pentru a putea fi citit în farmacie;

● Dacă farmacia nu are temporar acces online, pacientul trebuie să meargă la o altă farmacie care are legătură prin internet cu sistemul CNAS, deoarece farmaciile nu au voie să elibereze medicamente compensate de către CNAS atunci când sunt offline;

● Dacă reţeta a fost eliberată de medic în regim offline (clasic, pe formular tipizat), introducerea şi validarea reţetei se va face la farmacie. Deşi este puţin probabil, pot apare situaţii când se vor constata greşeli în completare sau în recomandarea medicamentelor cu posibil efect grav asupra pacientului, dacă acestuia i s-ar elibera medicamentele. În acest caz, pacientul este îndrumat să se adreseze medicului prescriptor pentru clarificarea situaţiei;

● Este posibilă eliberarea fracţionată a reţetei (din mai multe farmacii), în funcţie de stocul din fiecare farmacie. Această eliberare este valabilă numai pentru reţetele prescrise online, pentru anumite medicamente (solicitate de pacient), eliberarea nefăcându-se fracţionat pe unităţi terapeutice, pe cantităţi dintr-un medicament. Evident, restul de medicamente nepreluate se pot lua din alta farmacie, în intervalul de valabilitate al reţetei, dar numai din acelaşi judeţ cu care medicul are contract cu CAS şi pe baza formularului printat de farmacie, cu medicamentele eliberate deja. “Fracţionarea” se referă numai la medicamentele în sine, la DCI-uri sau denumiri comerciale şi în niciun caz la o parte din cantitatea recomandată.

● Cozile din farmacii se vor reduce vizibil, datorită faptului că marea majoritate a reţetelor se vor ”descărca” prin simpla scanare a codului de bare 2d, fară ca farmacistul să mai introducă reţeta manual.