30 de elevi inscrisi in Anul de completare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Suceava isi termina studiile in aceasta luna. Detalii aici

Un număr de 30 de elevi înscrişi în Anul de completare (echivalentul ultimului an de liceu), la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava vor absolvi studiile în luna iunie, având posibilitatea ca în luna iulie 2012 să participe la examenele de certificare a competenţelor profesionale.

„În luna iunie 2012, urmează să finalizeze studiile, 30 de elevii înscrişi în Anul de completare. Aceştia, pot participa în luna iulie 2012, la examenele de certificare a competenţelor profesionale, nivel 2, în calificările pentru care s-au pregătit, din următoarele domenii: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Calificarea – Mozaicar-montator placaje; Industrie textilă şi pielărie, Calificarea – Confecţioner produse textile; Fabricarea produselor din lemn, Calificarea – Tâmplar universal.

Ţinând cont că rezultatele ultimelor două sesiuni de examen din anii 2010, respectiv 2011 au fost deosebite, în sensul că procentul de promovabilitate a fost de 100%, avem convingerea că şi în această sesiune, efortul depus de întregul colectiv al şcolii, în educarea şi profesionalizarea elevilor noştri, va fi răsplătit prin faptul că ei vor promova acest examen.

În ceea ce priveşte integrarea socio – profesională, absolvenţii noştri, sunt în general lipsiţi de sprijinul acordat în mod normal de către părinţi şi de accea, la nivelul unităţii, sunt organizate diferite acţiunii cu scopul de a-i informa pe viitorii absolvenţi cu privire la oportunităţile de angajare pe piaţa forţei de muncă atât la nivel judeţean, cât şi european. De asemenea, elevii primesc informaţii despre modalitatea de a continua studiile sau de a se înscrie în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă.

Suntem conştienţi de faptul că odata ieşiţi din instituţie, absolvenţii trec dintr-un mediu protejat (centru rezidenţial, familie substitutivă), în comunitate – un mediu uneori dificil şi ostil pentru ei, în care se vor confrunta cu dificultăţi socio-economice sau cu instabilitatea locurilor de munca şi de aceea încercăm să-i ajutăm pe linia integrării socio-profesionale. Prin activităţile pe care le desfăşurăm, încercăm să conştientizăm elevii că integrarea implică o continuă luptă de transformare şi restructurare a potenţialului lor, a insuşirilor individuale, înseamnă acomodarea cu cerinţele şi condiţiile impuse de angajator.

Avem certitudinea că absolvenţii şcolii noastre sunt pregătiţi nu numai pentru a face faţă unei profesii, ci şi pentru întreaga lor carieră socio – profesională în condiţiile schimbărilor rapide care se produc în toate domeniile de activitate”, a declarat pentru NewsBucovina.ro, Silvia Mujdei, director adjunct în cadrul CSEI Suceava.

Potrivit acesteia, competenţele profesionale, aşa cum sunt ele prevăzute în Standardele de Pregătire Profesională, trebuie dobândite de către toţi elevii pe parcursul unui ciclu de învăţământ. „Aceste competenţe, trebuie să-i asigure viitorului absolvent, accesibilitatea pe piaţa muncii şi posibilitatea de a se adapta cu uşurinţă la tehnologiile moderne care se află într-o permanentă înnoire în toate sectoarele de activitate. Conform Standardelor de Pregătire specifice fiecărei calificări, elevii dobândesc competenţe cheie, competenţe tehnice generale şi competenţe specializate. Priceperile şi deprinderile de muncă dobândite de elevi prin parcurgerea disciplinelelor de specialitate şi a instruirii practice sunt rezultatul exercitării sistematice a înclinaţiilor şi aptitudinilor lor în diverse activităţi legate de viitoarea profesie”, a explicat Silvia Mujdei.

În opinia sa, în condiţiile unei economii de piaţă, calificarea într-un anumit domeniu de activitate, capătă valenţe deosebite datorită solicitărilor specifice la care este supus lucrătorul în procesul de producţie. Şcoala îi formează elevului un orizont cultural şi tehnologic specific unei profesiuni şi îi dezvoltă capacităţi, priceperi şi deprinderi necesare exercitării ei.

„Anual în unitatea noastră, finalizează studiile aproximativ 90 de elevi cu cerinţe educative speciale. Majoritatea absolvenţilor, participă examenele de certificare a competenţelor profesionale, nivel 1 sau 2 de calificare, în domenii şi calificări pentru care s-au pregătit şi care sunt căutate pe piaţa muncii. Este foarte important de menţionat faptul, că elevii şcolii noastre, susţin aceste examene în aceleaşi condiţii şi conform aceleeaşi metodologii ca şi elevii din şcolile de masă.

Menţionez că în luna februarie 2012, s-a desfăşurat examenul de certificare a competenţelor profesionale, a absolvenţilor ultimei serii ai şcolii de arte şi meserii, nivel 1 de calificare, la care au participat un număr de 43 de elevi, în următoarele domenii /calificări profesionale: Mecanică, Calificarea – Lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri; Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Calificarea -Lucrător finisor pentru construcţii; Industrie textilă şi pielărie, Calificările – Lucrător în tricotaje-confecţii şi Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori. Procentul de promovabilitate al elevilor participanţi la aceste examene, a fost de 100%”, a mai arătat directorul adjunct al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava.