ANUNT

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 18.07.2012, ora 11, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 4 posturi îngrijitor cabaline: Herghelia Rădăuţi
• 4 posturi îngrijitor cabaline: Herghelia Lucina
• 2 posturi muncitor necalificat: Ocolul silvic Dorna Candrenilor
• 1 post muncitor necalificat: Ocolul silvic Adâncata
• 1 post muncitor calificat în silvicultură pe durată determinată: Ocolul silvic Marginea
• 1 post muncitor calificat în silvicultură: Ocolul silvic Cîrlibaba
• 1 post muncitor calificat în silvicultură (tăietor silvic): Ocolul silvic Putna
• 2 posturi muncitor calificat în silvicultură (muncitor plantaţii): Pepiniera Salcea

Concursul se va desfăşura, după cum urmează:

• pentru posturile de îngrijitor cabaline: la Herghelia Rădăuţi
• pentru posturile de la O.s. Dorna Candrenilor şi O.s. Cîrlibaba: la O.s. Dorna Candrenilor
• pentru posturile de la O.s. Marginea şi O.s. Putna: la O.s. Marginea
• pentru posturile de la O.s. Adâncata şi Pepiniera Salcea: la O.s. Adâncata

Condiţii de participare pentru posturile de îngrijitor cabaline :

• curs calificare;

Condiţii de participare pentru posturile de muncitor calificat în silvicultură:

• liceu silvic;
• şcoală profesională pădurari;
• curs de calificare

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la
Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.405/2011 şi va consta în probă practică.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 13.07.2012, ora 14.00, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae;
c. diploma/adeverinţă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată );
d. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. buletin (carte) de identitate (copie);
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă în meseria respectivă;
g. recomandare de la ultimul loc de muncă.