ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea:

A. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO ESTIMATĂ DUPĂ PREVEDERILE APV, CU TERMENE DE ACHITARE ŞI RIDICARE CONFORM EŞALONĂRILOR DIN CONTRACTELE DE PRESTĂRI SERVICII (EXPLOATARE) şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ CE FACE OBIECTUL LICITAŢIEI ESTE:

• Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 2.539 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 2.539 mc

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO

şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

• Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 11.723 mc
• Lemn rotund pentru cherestea fag – 1.867 mc
• Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 91 mc
• Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 52 mc
• Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 32 mc
• Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 56 mc
• Lemn foc – 477 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 14.298 mc

II. MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

• Cherestea rasinoase – 25,670 mc
• Dulapi – 1,380 mc
• Grinzi si rigle de rasinoase – 5,390 mc
• Lemn rotund pentru cherestea – 17,080 mc
• Lemn rotund si despicat pentru celuloza – 0,500 mc
• Lemn foc – 15,46 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 60,090 mc

Licitaţiile vor fi publice, deschise, cu strigare şi se vor desfăşura în ziua de 13 iulie 2012, la sediul Direcţiei Silvice Suceava astfel:

• ora 9.00- licitaţia de masă lemnoasă fasonată şi apropiată la drum auto estimată după prevederile APV, cu termene de ridicare conform eşalonărilor din contractele de prestări servicii (exploatare) – O.S. Broşteni
• ora 9.30- licitaţia de masă lemnoasă fasonată şi apropiată la drum auto – ocoalele consemnate mai jos.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broşteni, Crucea, Vatra Dornei, Pojorita, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Mălini, Râşca, Fălticeni şi Pătrăuți.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a persoanelor juridice va avea loc in zilele de 9 iulie între orele 9.00-16.00 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.