80% din candidatii inscrisi la USV la admiterea din vara s-au inmatriculat

1.909 candidaţi s-au înscris în cadrul sesiunii de vară a admiterii la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), la programele de studii de licenţă învăţământ de zi, pe cele 1.030 de locuri fără taxă, la care instituţia suceveană de învăţământ superior a organizat admitere, informează într-un comunicat de presă, prorectorul USV, prof. univ. dr. Ştefan Purici. Potrivit acestuia, candidaţii au optat pentru unul sau mai multe dintre cele 47 de programe de studii de licenţă.

Prorectorul Ştefan Purici a precizat că după perioada de înscrieri, în zilele de 26-27 şi 30-31 iulie, s-a derulat procesul de înmatriculare, candidaţii având posibilitatea să devină studenţi la cel mult două programe de studii, din care doar unul poate fi urmat în regim fără plata taxelor de şcolarizare.

„În sesiunea de admitere din iulie 2012, s-au înmatriculat 828 candidaţi pe locurile bugetate (ocupând 80,4% din totalul locurilor scoase la concurs) şi 541 pe cele cu taxă (31,3% din totalul locurilor cu taxă). Spre comparaţie, în anul 2011, în urma sesiunii de admitere din vară, la învăţământul de zi s-au înmatriculat 791 candidaţi pe locurile bugetate şi 715 pe cele cu taxă. În ceea ce priveşte învăţământul la distanţă, în sesiunea din iulie 2012 pentru programele de studiu la această formă de învăţământ s-au înscris 335 persoane, din care 327 (97,6%) au decis să devină studenţi la USV.

Aceste cifre demonstrează, pe de o parte, menţinerea interesului candidaţilor pentru USV, iar pe de alta, scot în evidenţă tendinţa înregistrată în ultimii ani de reducere a numărului absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat şi, implicit, a numărului de studenţi. Reamintim, cu această ocazie, că, în acest an, numărul absolvenţilor cu diplome de bacalaureat în judeţele Suceava şi Botoşani, regiune de unde provin majoritatea studenţilor USV, este cu aproape o treime mai mic decât cel din 2011.

Din analizele statistice rezultă că majoritatea covârşitoare (circa 80%) a celor înscrişi s-au înmatriculat la USV, fapt ce demonstrează că instituţia suceveană a reprezentat prima lor opţiune şi doar mai puţin de 20% s-au orientat şi către alte centre universitare”, a declarat prorectorul USV.

El a menţionat că pentru sesiunea din toamnă, universitatea suceveană scoate la concurs 202 locuri bugetate (din care 6 pentru candidaţii rromi şi 21 pentru etnici români din Republica Moldova cu bacalaureatul obţinut în România) şi 1.187 locuri cu taxă la învăţământ de zi, locuri care reprezintă capacitatea maximă de școlarizare acreditată de ARACIS. La programele de studiu la distanţă, sunt disponibile 238 de locuri cu taxă.

Potrivit prorectorului Ştefan Purici, la acestea se adaugă 435 de locuri fără taxă la programele de studii de masterat (din care 35 pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru UE) şi 1.070 de locuri în regim cu taxă.

A doua sesiune de admitere la USV se va desfăşura în perioada 6 – 21 septembrie 2012. Informații suplimentare pot fi găsite la adresa www.admitere.usv.ro.