Microhidrocentralele din judet, in atentia prefectului Florin Sinescu
Starea de conservare a rezervaţiior naturale şi a siturilor Natura 2000 din judeţ a constituit una dintre principalele problematici abordate în şedinţa de vineri a Colegiului Prefectural de la nivelul judeţului Suceava.

Potrivit informării făcute în cadrul şedinţei, ariile protejate din judeţ ocupă suprafeţe mari, ce implică un regim strict de construire şi activităţi antropice, zonele fiind aprobate prin ordin al Ministrului Mediului şi Pădurilor în baza unor proiecte executate de organizaţii neguvernamentale şi fără a se ţine cont de avizul APM Suceava, ceea ce face ca, de exemplu, comuna Sadova să fie pe 82 la sută din suprafaţă în aria protejată Obcina Feredeului.

Prefectul de Suceava, Florin Sinescu, a arătat că urmează să discute cu custozii ariilor protejate despre situaţia acestor zone şi a menţionat că trebuie să fie găsită o soluţie pentru integrarea ariilor protejate în circuitul turistic.

Totodată, prefectul a cerut informaţii despre problema construcţiilor de pe râul Bistriţa şi Neagra Broşteni, ce afectează ecosistemele din zonă, iar reprezentanţii Comisariatului Judeţean Suceava al Gărzii de Mediu au precizat că în prezent se face un control tematic ce vizează toate micro-hidrocentralele din judeţ. După şedinţă prefectul a dispus emiterea unui ordin privind constituirea unei comisiei interinstituţionale de verificare a condiţiilor legale de construcţie şi funcţionare a microhidrocentralelor.

Fostul prefect de Suceava, Sorin Popescu, a dispus, în octombrie 2011 suspendarea lucrărilor de amenajare a şapte microhidrocentrale din această zonă. La acea vreme, prefectul a atacat în instanţă, ca nelegală, hotărârea de asociere în participaţiune adoptată de CL Broşteni în vederea efectuării unor investiţii pentru realizarea de microhidrocentrale pe pârâul Neagra şi a solicitat anularea autorizaţiei de construire emisă de Primăria Broşteni.

loading...