Prefectura verifica barurile si restaurantele din judetul Suceava

Cinci comisii mixte de control constituite prin ordin al prefectului judeţului Suceava verifică în perioada 15 – 30 octombrie 2012 legalitatea funcţionării agenţilor economici cu activitate de bar, club de noapte, discotecă şi alimentaţie publică din judeţul Suceava.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Prefectura Suceava, cele cinci comisii sunt constituite din reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, Direcţiei de de Sănătate de Publică Judeţeană Suceava, Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Suceava, Comisariatului Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu, Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava. Coordonarea activităţii comisiilor mixte de control este făcută de către Florin Sinescu prefectul judeţului Suceava.

Comisiile vor verifica modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice în incinta cluburilor, barurilor, discotecilor şi altor locuri de distracţie sau agrement, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; calificarea şi atestarea de către poliţie a personalul de pază folosit pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în incintă în conformitate cu HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; modul de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor prin una din modalităţile stabilite de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; respectarea programului de funcţionare a locaţiei (bar, club, discotecă), conform avizului acordat de primărie; asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la exploatarea unităţilor de alimentaţie publică – cluburi şi discoteci; stadiul autorizării (acolo unde este necesar) în conformitate cu Ordinul
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu; existenţa contractelor de utilităţi cu accent deosebit pe funcţionalitatea acestora – dovada derulării acestor contracte nu doar existenţa lor (colectare deşeuri, ape uzate); stadiul implementării prevederilor legale privind obligativitatea colectării selective a deşeurilor produse / deţinute; respectarea prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 privind procedura de autorizare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care procesează, depozitează, transportă sau distribuie produse de origine animală; respectarea prevederilor HG nr. 106/2002 privind etichetarea produselor.

„Conducătorii instituţiilor care au reprezentanţi în comisiile mixte de control au stabilit de comun acord programul de activitate, precum şi alte măsuri de cooperare pentru buna desfăşurare a activităţilor comisiilor. În afară de aplicarea de sancţiuni, va fi monitorizată remedierea deficienţelor constatate în urma verificărilor”, a precizat Florin Sinescu, prefectul judeţului Suceava.

Un prim raport parţial arată că în perioada 15 – 19 octombrie a.c. au fost verificate un număr de 35 de baruri, dicoteci şi cluburi din cele 93 existente pe raza judeţului. Au fost aplicate 64 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 77.500 lei, se mai arată în comunicatul Prefecturii Suceava.

loading...