80 de educatoare din judetul Suceava vor pleca in Italia. Afla aici cu ce ocazie!

Un număr de 80 de cadre didactice din învăţământul preşcolar din judeţul Suceava vor pleca la mijlocul lunii noiembrie 2012 in Italia, pentru a efectua o serie de vizite de studiu cuprinse în cadrul proiectului european Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar, informează într-un comunicat de presă, purtătorul de cuvânt din cadrul IŞJ Suceava, Laura Hacman.

Potrivit acesteia, în perioada 13-17 noiembrie 2012 vor avea loc vizitele de studiu în Italia, la Institutul “Reggio Children, Centro Internazionale Loris Malaguzzi”, în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61130 cu titlul „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar”, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, S.C. Mondo Consulting & Training SRL şi Reggio Children-Italia.

Scopul acestor vizite este de a participa la câte 20 ore de activitate în cadrul cursurilor de formare „Noi abordări în educaţia timpurie” şi „Ascultare şi relaţionare în educaţia timpurie – diferenţele în dialog” pe realizate pe baza exemplelor de bună practică în domeniul învăţământului preşcolar, identificate în Reggio Emilia – Italia şi reprezentate de abordarea Reggio Children, o instituţie recunoscută pe plan mondial pentru experienţa sa educativă.

„La acest eveniment, vor fi implicate 80 de cadre didactice din învăţământul preşcolar din judeţul Suceava, selectate, în funcţie de obiectivele şi indicatorii proiectului, completitudinea dosarului de aplicaţie, interesele cadrelor didactice exprimate în scrisoarea de intenţie şi analiza CV-ului Europass ataşat privind experienţa la catedră şi participarea la activităţile de formare continuă”, precizează Laura Hacman.

În document se mai arată că proiectul „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar” are ca scop promovarea transferului de experienţe şi bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, de la o reţea internaţională acreditată pentru înaltele sale standarde de calitate – Reggio Children, către sistemul educaţional din România, precum și îmbunătăţirea ofertei de programe de dezvoltare profesională în judeţele: Dâmboviţa, Alba, Suceava, Prahova, Mureş şi Botoşani.

Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”.

loading...