Peste 20 de milioane de metri cubi de ape uzate, deversate in cursurile de apa din judet, in 2012 (VIDEO)

Apa dulce disponibilă suferă an de an procese de pierdere a calităţilor naturale prin intense procese de poluare, făcând necesară monitorizarea apelor uzate evacuate din zonele cu aglomerări umane şi platforme industriale care trebuie să fie epurate înainte de a fi restituite în receptorii naturali. Declaraţia a fost făcută, vineri, de şeful Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceva, Corneliu Vornicu, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Suceava.

corneliu vornicu

El a menţionat că în cursul anului 2012 a fost monitorizată lunar calitatea apelor uzate evacuate de 95 agenţi economici potenţial poluatori şi care evacuează în resursele de apă de suprafaţă, din care 41 au ca activitate exploatarea agregatelor minerale, iar  53 de agenţi economici, au fost penalizaţi pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele evacuate. Potrivit lui Vornicu, prin analizele fizico-chimice efectuate, s-au constatat frecvente depăşiri faţă de limitele maxime admise, pentru substanţe organice, reziduu fix, amoniu, suspensii, depăşiri cauzate de exploatarea necorespunzătoare a instalaţilor şi de uzura morală a acestora.

„Apele uzate provenite din aceste surse de impurificare sunt ape menajere şi ape industriale din ramurile extractivă, alimentară, prelucrare lemn precum şi din alte activităţi, astfel că în cursul anului 2012 în reţeaua hidrografică a judeţului Suceava a fost evacuat un volum total de 20,2 milioane mc ape uzate, epurându-se corespunzător doar 22% din acest volum”, a spus Vornicu. El a menţionat că pentru îmbunătăţirea şi protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impune retehnologizarea şi dotarea staţiilor de epurare cu treaptă terţiară care să permită eliminarea compuşilor cu azot şi fosfor, staţiile de epurare din judeţ având doar dotare mecano-biologică.

loading...