Ce neconcordante a depistat Curtea de Conturi la Casa Judeteana de Pensii Suceava

Situaţiile financiare la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Suceava, la finele anului 2011, prezintă neconcordanţe în sumă totală de 3,016 milioane de lei, se arată în raportul public pentru anul 2011 al Curţii de Conturi şi aprobat în decembrie 2012. Potrivit sursei citate, aceste neconcordanţe provin din obligaţii de plată către furnizori neînregistrate în contabilitate, neconcordanţe între datele din evidenţa contabilă sintetică şi cea analitică pentru contul „Drepturi de personal neridicate”, neorganizarea evidenţei analitice a drepturilor băneşti neridicate restituite, corecţii între soldul faptic şi cel scriptic, fără documente justificative, ale drepturilor aferente bugetului de asigurări sociale de stat şi bugetul de stat, în aplicaţia informatică, întocmirea eronată a contului de execuţie privind angajamentele legale şi de plătit.

bani

Totodată, a fost depistată neconcordaţa dintre creanţele bugetare de natura contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator şi angajaţi care au fost declarate de angajatori prin declaraţiile nominale depuse la Casa judeţeană de pensii şi cele declarate prin deconturile fiscale depuse la Direcția județeană a finanţelor publice, cu o valoare estimată de 9,892 milioane lei.

În acelaşi raport se menţionează că la CJP Suceava s-au făcut plăţi nelegale în sumă estimată de 336.000 lei pentru prestaţii sociale prevăzute de legi cu caracter special, pentru care nu au fost respectate prevederile legale cu privire la majorarea cu 15% a unor drepturi băneşti, fiind stabilite şi achitate într-un cuantum mai mare decât cel legal, dar că s-au depistat şi nereguli cu privire la organizarea activităţii de audit intern, prin neocuparea postului de auditor intern, neîntocmirea planului anual de audit şi neefectuarea vreunei misiuni de audit în perioada 2010-2011.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava este nominalizată între casele de pensii unde au fost identificate posibile cazuri de plăţi necuvenite în sumă totată de 2,54 milioane de lei pentru unele drepturi de asigurări sociale de stat reprezentând pensii anticipate, pensii anticipate parţial, pensii de invaliditate de gradul I, gradul II şi pensii de urmaş, pentru unii beneficiari care au realizat concomitent şi venituri de natură salarială sau venituri din activităţi independente potrivit declaraţiilor de venit.

Curtea de Conturi a mai constatat la CJP Suceava diminuarea veniturilor atrase la bugetul asigurărilor sociale de stat ca urmare a necuprinderii în sistemul public de pensii a unor contribuabili-persoane fizice, care realizează venituri din activităţi independente şi care nu au depus declaraţii de asigurare.

loading...