Curtea de Conturi a cerut suspendarea din functie a unui primar din judetul Suceava. Vezi despre cine este vorba

Curtea de Conturi Suceava

Ca urmare a constatării săvârşirii unor fapte cauzatoare de prejudicii importante, Curtea de Conturi a României a solicitat Prefecturii Suceava suspendarea din funcţie a unui primar din judeţ. Este vorba despre edilul-şef al comunei sucevene Vicovu de Jos, Constantin Mutescu.

Potrivit raportului public pentru anul 2011 al Curţii de Conturi şi aprobat în decembrie 2012, au fost sesizate organele de urmărire penală în opt cazuri pentru fapta de nerecuperare a prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi neurmăririi de conducerea entităților a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi şi fără ca entitățile să aducă argumente temeinice în sprijinul omisiunii de îndeplinire a măsurilor din decizie şi de recuperare a prejudiciilor, printre care şi comuna Vicovu de Jos.

„Totodată, ca urmare a constatării săvârșirii unor fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, s-a solicitat Instituţiei Prefectului suspendarea din funcţie a trei primari, în condiţiile legii, până la soluţionarea cauzelor în care sunt implicaţi”, se arată în raport în care se menţionează că între cei trei primari este şi cel al comunei Vicovu de Jos din judeţul Suceava, pentru că nu a luat măsuri în vederea stabilirii întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia şi nu a prezentat motive temeinic justificate pentru neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Suceava.

Primarul comunei Vicovu de Jos, Constantin Mutescu, nu a fost suspendat de Prefectura Suceava întrucât nu are baza legală. Prefectul de Suceava, Florin Sinescu, a declarat că Prefectura a primit cererea Curţii de Conturi privind suspendarea din funcţie a primarului din Vicovu de Jos, dar că, în baza legislaţiei în vigoare, o asemenea măsură se poate lua doar dacă primarul este arestat. El a spus că a fost trimis Curţii de Conturi o adresă în care se precizează că în acest caz nu se întrunesc condiţiile legale în vederea suspendării din funcţie a primarului şi a menţionat că Prefectura Suceava a cerut şi un punct de vedere al Ministerului Afacerilor Interne care a precizat că primarul poate fi suspendat doar dacă este arestat. Sinescu a menţionat că a fost transmis Curţii de Conturi şi răspunsul primit din partea MAI.

Curtea de Conturi a mai constatat că în comuna Păltinoasa din județul Suceava, s-au efectuat plăţi în sumă de 437.000 de lei pentru lucrări neexecutate cuprinse în situațiile de lucrări prezentate spre decontare la obiectivul „Reabilitare Şcoala cu clasele I – VIII Păltinoasa”, iar Primăria municipiului Suceava a efectuat plăţi peste cantităţile sau valorile contractate ale serviciilor de salubrizare în sumă de 258.000 de lei. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că suma respectivă a fost recuperată. „Au fost regularizate aceste sume. Era vorba de transportul gunoiului la Botoşani”, a spus Lungu.

loading...