ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea unei:

A. LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO

şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 28022 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 5308 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 166 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 156 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 13 mc
– Lemn rotund pentru constructii – 66 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 650 mc
– Lemn foc – 1998 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 36.379 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

-Cherestea rasinoase – 275,030 mc
– Lemn rotund pentru cherestea – 220,201 mc
-Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 70,780 mc
– Lemn foc – 197,177 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 763,188 mc
Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat şi se va desfăşura în ziua de 18 februarie 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava la ora 900 la sediul Direcţiei Silvice Suceava. Licitația va începe la ora 900 cu introducerea ofertelor și a garanțiilor in programul informatic.
Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broșteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Pojorîta, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adîncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia și înscrierea la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc în data de 13 februarie între orele 900-1600 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Ofertele scrise ale persoanelor juridice pe ocoale silvice, sortimente, loturi sau grupaje se vor depune în plic închis si sigilat până în data de 18 februarie 2013, ora 900.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.

loading...