Meseria de mediator autorizat, la mare cautare printre suceveni

Peste 30 de persoane au dorit să se specializeze în meseria de mediator autorizat, participând la primele două serii ale cursului de mediator autorizat organizate la Camera de Comerţ şi Industrie Suceava. Pentru a răspunde solicitărilor persoanelor interesate, Camera de Comerţ şi partenerul său Human Toolkit au hotărât organizarea unei noi serii de cursuri, în perioada 1-14 aprilie 2013.

mediere

Cursul “Formarea de Mediatori” urmăreşte dezvoltarea personală precum şi dezvoltarea carierei în domeniul rezolvării alternative a disputelor. Obiectivul acestui curs este de a dobândi şi de a folosi competenţele de mediator în activităţile curente sau pentru a soluţiona disputele pe calea medierii.

Urmând acest curs, persoanele interesate pot învăţa si se formeaza in procedura medierii, îşi pot îmbunutăţi abilitățiile personale de comunicare şi de administrare a conflictelor.

„Obţinerea autorizaţiei de mediator nu este condiţionată de urmarea unor cursuri cu profil juridic. Oricine poate deveni mediator autorizat dacă deține studii superioare, 3 ani de experiență în muncă și urmează un curs de formare a mediatorilor”, a declarat directorul general al Camerei de Comerț și Industrie, Lucian Gheorghiu.

Primele două serii de cursul organizate de Camera de Comerț și Industrie s-au bucurat de o implicare activă a participanților datorită caracterului interactiv, adaptat nevoilor specifice ale acestora, prin jocuri de rol şi aplicaţii practice.

„Meseria de mediator a prezentat un interes crescut din partea sucevenilor în primul rând datorită prevederilor legale impuse de noul Cod de Procedură Civilă care obligă părțile aflate într-un litigiu civil sau penal, să încerce soluționarea conflictului printr-o ședință de mediere. Mediatorii facilitează comunicarea și negocierea părților implicate într-un conflict. Fiind vorba de o procedura prealabila imperativa si obligatorie, in situatia in care se apeleaza la calea solutionarii unei dispute pe cale judecatoreasca fara parcurgerea acestei etape, magistraţii vor avea posibilitatea respingerii ca inadmisibilă, a cererii de chemare în judecată”, a declarat preşedintele Asociaţiei Profesionale a Mediatorilor Suceava, avocatul Răzvan Viorescu.

Cursul “Formarea de Mediatori” care va fi organizat în primele două săptămâni ale lunii aprilie la Camera de Comerț și Industrie Suceava însumează 80 ore curs şi aplicaţii practice. Costul de participare la curs este de 3.600 de lei și include: suportul de curs format în electronic şi hard-copy, înregistrarea jocurilor de rol pe suport electronic, coffee-break (2/zi), organizarea examenului de absolvire a cursului şi certificatul de participare şi/sau absolvire.

loading...