ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea unei:

A. LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 12.102 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 1.260 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 29 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 74 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 10 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 225 mc
– Lemn foc – 2.069 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 15.769 mc

Licitaţia va fi publică mixtă și se desfășoară astfel:
– Etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat – depunerea ofertelor se poate face până la data de 8 aprilie 2013, ora 9, ( comisia de licitație deschide plicurile depuse de ofertanți, face publică oferta, înregistrează în procesul verbal prețurile oferite pentru fiecare lot și se întocmește lista loturilor ofertate care vor fi supuse licitației cu strigare) și se va desfăşura în ziua de 8 aprilie 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 1030 .
– Etapa II: licitația cu strigare, pentru fiecare lot, pornindu-se de la prețul cel mai mare oferit în plic închis și se va desfăşura în ziua de 9 aprilie 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 0900 .

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broșteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Pojorîta, Vama, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Pătrăuți și Adîncata.
Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 2 aprilie 2013 între orele 900-1600 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.
Persoanele juridice admise pentru licitație vor constitui garanția de contractare astfel:
– în ziua preselecției prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației;
– ordin de plată vizat de bancă concomitent cu depunerea ofertelor;
– numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.
Înscrierea persoanelor juridice constând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate face până la data de 8 aprilie 2013, ora 900. Între orele 900 și 1030 se vor introduce în programul informatic numărul de înregistrare a ofertei și garanțiile.
La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.

loading...