Acces gratuit la actul de cultura pentru pensionarii din domeniul cultural


Intră acum și în grupul de

Prevederile Hotararii se vor aplica in cazul pensionarilor din sistemul asigurarilor sociale de stat, precum si pensionarilor din alte sisteme proprii de asigurari sociale, care au activat cel putin 10 ani in domeniile culturii si ale artei in pluralitatea tipologiilor creatiilor artistice, inclusiv cei care au activat in mass-media in domeniile culturii si artei.

Pensionarii din aceasta categorie vor avea acces gratuit, in baza unor legitimatii speciale, la muzee, la case memoriale, in sali de cinematograf, la teatre, in alte institutii de cultura, din subordinea organelor administratiei publice centrale si locale.

Accesul in salile de cinematograf si in salile de teatru se va realiza numai cu programare saptamanala.

Legitimatia speciala este nominala, netransmisibila si se elibereaza pe perioada nedeterminata. Sotul sau, dupa caz, sotia pensionarului titular al legitimatiei speciale beneficiaza de aceleasi drepturi ca titularul acesteia. In cazul incalcarii prevederilor referitoare la netransmisibilitatea legitimatiei, pensionarul beneficiar pierde definitiv dreptul de acces gratuit la actul de cultura la nivel national.

Legitimatiile vor fi eliberate de Ministerul Culturii si Cultelor, la propunerea institutiilor de cultura aflate in subordinea acestuia sau a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a uniunilor de creatori de arta si de artisti interpreti si a uniunilor profesionale din domeniile culturii, pe baza actelor oficiale eliberate de acestea.

Ministerul Culturii si Cultelor va asigura evidenta, la nivel national, a pensionarilor care beneficiaza gratuit de actul de cultura.

Ministerul Culturii si Cultelor are obligatia de a actualiza permanent tabelele nominale cu pensionarii care au lucrat in domeniul cultural-artistic, pe baza datelor transmise de institutiile de cultura aflate in subordinea sa si a administratiei publice centrale si locale, de uniunile de creatori de arta si artisti interpreti si uniunile profesionale din domeniile culturii.


Intră acum și în grupul de