Guvernul a aprobat Programul National de Management al Riscului Seismic.

Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in domeniu vor include in proiectele bugetelor anuale sumele necesare realizarii masurilor ce decurg din Program.

Activitatile de prevenire si pregati