Guvernul a aprobat Programul National de Management al Riscului Seismic.


Intră acum și în grupul de

Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in domeniu vor include in proiectele bugetelor anuale sumele necesare realizarii masurilor ce decurg din Program.

Activitatile de prevenire si pregatire pentru interventie in cazul producerii unui cutremur major, precum si actiunile structurilor cu responsabilitati si atributii in domeniu pentru gestionarea situatiilor specifice, au in vedere, in principal, micsorarea numarului de pierderi umane si materiale, reducerea riscurilor pentru mediul construit si natural, precum si realizarea unei legaturi permanente cu mijloacele de informare in masa in scopul evitarii situatiilor de panica, cunoasterii corecte si aplicarii oportune a masurilor de comportare in situatii de dezastru, atat a factorilor de decizie si interventie cat si a populatiei.

Astfel, este prevazuta elaborarea unor planuri operative, precum si a unor proiecte pilot privind conceperea si testarea unui sistem integrat de culegere si transmitere a datelor in timp real, pentru informarea operativa a factorilor de decizie in cazul producerii unui cutremur puternic.

Se va dezvolta instrumentarea seismica, macrozonarea teritoriului si zonarea hazardului seismic in localitati urbane dens populate, vor fi realizate studii geomorfologice si geotehnice, vor fi realizate studii de caz referitoare la habitatul temporar al populatiei afectate de dezastru si vor fi evaluate consecintele unui cutremur.

Normativul de proiectare antiseismica a constructiilor va fi actualizat, vor fi create stocuri de materiale de prima necesitate: medicamente, sange si produse specifice, apa minerala, imbracaminte, alimente cu termen lung de conservare, mijloace de comunicatii, paturi etc.

De asemenea, vor fi constituite depozite zonale care vor fi dotate cu aparatura, echipamente, tehnica si materiale de interventie in caz de cutremur.

Se mai urmareste crearea sistemului integrat de asigurare-reasigurare pentru pagube seismice la fondul constituit, vizand in principal: atragerea capitalului privat; instituirea de facilitati in zonele cu risc seismic pentru incurajarea reinnoirii fondului locativ; dezvoltarea pietei asigurarii constructiilor. Se vor constitui, pregati si antrena formatiunile de interventie rapida si a celorlalte forte de interventie prevazute in planurile operative in caz de dezastre.

Pentru reducerea riscului seismelor se propune proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la constructiile existente incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

Alte masuri vizeaza: educatia antiseismica a populatiei, parteneriatul cu societatea civila si media, dezvoltarea cooperarii internationale in scopul imbunatatirii tehnicilor si tehnologiilor pentru consolidarea constructiilor existente.

Activitatile cu caracter stiintific, tehnic si organizatoric pentru reducerea riscului seismic si a riscurilor complementare acestora se vor desfasura in mod permanent si vor fi implementate Acordurile de cooperare in sud-estul Europei, pe linia riscului seismic.

De asemenea, vor fi promovate proiecte de Hotarari ale Guvernului privind urmatoarele:

· „Regulament de aparare impotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecari de teren”;
· „Normativ privind elaborarea planurilor operative de protectie si interventie pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren”;
· „Regulament privind organizarea, functionarea, pregatirea personalului si dotarea Centrului Operational de Instiintare, Alarmare si Interventie al Comandamentului Protectiei Civile (COpIAI) si a Posturilor de Instiintare si Alarmare judetene si al municipiului Bucuresti (PIA)”;

Prin ordin comun al ministrului de interne, ministrului administratiei publice si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiilor va fi promovat „Normativul cu procedurile specifice pentru derularea fluxului informational decizional in caz de cutremur”.

Programul National de Management al Riscului Seismic se inscrie in actiunile Comisiei Guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor si constituie o componenta a strategiei nationale elaborate de catre aceasta in colaborare cu Comisia centrala pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, structuri organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995.

Responsabilitatile Comandamentului Protectiei Civile si ale inspectoratelor de protectie civila judetene, prevazute in Program, vor fi indeplinite de acestea pana la organizarea lor ca Inspectorat General pentru Situatii de Urgenta, respectiv servicii publice comunitare pentru situatii de urgenta, prin preluarea efectiva de catre Ministerul Administratiei si Internelor a structurilor unificate de protectie civila.


Intră acum și în grupul de