ANUNT PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783,
anunţă organizarea la sediul acesteia, a unor:
LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ
după cum urmează:

A. LICITAŢIE INTERMEDIARĂ pentru masa lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2013, în volum de 28,5 mii mc, din fondul forestier de stat şi administrat, în data de 12 august 2013, orele 13 00, de la ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, D. Candreni, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Vama, Solca, Marginea, Putna, Brodina, Râşca, Fălticeni, Pătrăuţi şi Adâncata.
Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare.
Pentru admiterea la licitaţie Direcţia Silvică Suceava organizează o preselecţie la sediul acesteia în data de 7 august 2013, între orele 900-1600 , dată la care se vor face şi înscrierile pentru licitaţie.
Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune documentaţia de preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.
Celelalte condiţii de desfăşurare a preselecţiei şi a licitaţiei sunt cuprinse în caietul de sarcini al licitaţiei şi sunt aceleaşi ca la licitaţiile anterioare.
ATENŢIE: Produsele accidentale şi de igienă se vor contracta în termen de maxim două zile de la adjudecare, iar eşalonarea şi exploatarea acestora se va face în maxim 30 de zile

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 9970 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 1453 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 69 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 33 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 16 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 603 mc
– Lemn foc – 180 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 12324 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– Cherestea răşinoase – 47,78 mc
– Lemn rotund pentru cherestea – 61,490 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 2,670 mc
– Lemn foc – 6,450 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 118,391 mc
Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat şi se va desfăşura în ziua de 12 august 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 1030 .
La licitaţie următoarele ocoalele silvice oferă masă lemnoasă: Broșteni, Crucea, Breaza, Pojorâta,Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Mălini, Râşca, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adâncata.
Preselecţia la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc în data de 7 august 2013, între orele 900-1600 , ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.
Persoanele juridice admise pentru licitaţie vor constitui garanţia de contractare astfel:
– în ziua preselecției prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației;
– ordin de plată vizat de bancă concomitent cu depunerea ofertelor;
– numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.
Înscrierea persoanelor juridice constând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate face până la data de 12 august 2013, ora 900. Între orele 900 și 1030 se vor introduce în programul informatic numărul de înregistrare a ofertei și garanțiile.

Conditii generale:
Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
La data licitatiei garanţia trebuie să fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.