Proiect al Regulamentului de furnizare a energiei electrice


Intră acum și în grupul de

Astfel, se delimiteaza piata cu amanuntul de energie electrica, aflata sub incidenta Regulamentului de furnizare, de piata angro reglementata de Codul comercial al pietei de energie electrica. Pe piata angro energia electrica este cumparata in vederea revanzarii, in timp ce pe piata cu amanuntul energia se cumpara in vederea consumului propriu.

ANRE a elaborat proiectul Regulamentului printr-o larga consultare cu organizatii reprezentative ale consumatorilor, cu furnizorii de energie electrica si cu alte entitati interesate.

Regulamentul de furnizare pune accent pe protectia consumatorilor si precizeaza principalele drepturi si obligatii ale acestora in relatia cu furnizorul. Sunt prevazute obligatii ale furnizorilor privind informarea consumatorilor si protectia consumatorilor vulnerabili (defavorizati, asistati social etc.). Sunt exceptate de la deconectare unitatile cu importanta sociala deosebita: unitati sanitare, de invatamant, de siguranta a circulatiei. Functie de tipul consumatorilor, ANRE va emite contracte cadru cu clauze adaptate necesitatilor acestora.

In Regulament sunt prevazute modalitati de participare la uniformizarea consumului orar la nivelul tarii a consumatorilor care doresc, contra unor stimulente financiare. Uniformizarea se poate face prin piata de echilibrare ce va fi functionala din anul 2005 sau prin contracte de consumatori intreruptibili.

Facturarea consumului de energie electrica se va putea face in mod flexibil si sunt prevazute informatiile minime obligatorii a fi scrise pe factura. In acord cu legislatia europeana, furnizorii vor fi obligati sa informeze consumatorii privind sursele primare de energie utilizate la producerea energiei electrice vindute.

Un capitol distinct al Regulamentului este dedicat calitatii serviciului de furnizare. Calitatea serviciului inseamna nu numai calitatea energiei electrice (parametri tehnici: tensiune, frecventa etc.) ci si continuitatea in alimentare si calitatea comerciala (centre de relatii cu publicul, timpul de raspuns la sesizarile consumatorilor, mijloacele de informare utilizate etc.).

Prevederile Regulamentului de furnizare sunt in conformitate cu legislatia Uniunii Europene privind relatia furnizor – consumator de energie electrica, inclusiv cu prevederile Directivei 54/2003 privind piata interna de electricitate.

Regulamentul se adreseza atat consumatorilor captivi cat si celor eligibili. Documentul tine seama de continuarea procesului de liberalizare a pietei de energie electrica din Romania, conform angajamentelor asumate in procesul de aderare la UE. Avind in vedere deschiderea (liberalizarea) totala a pietei de electricitate prevazuta pentru anul 2007, Regulamentul are prevederi referitoare la furnizorii ce vor asigura in continuare energie electrica in conditii reglementate (furnizori de ultima optiune) consumatorilor casnici si eventual micilor consumatori industriali ce nu doresc sa cumpere energie de pe piata concurentiala.

Deoarece, conform Directivei europene 54/2003, urmeaza ca activitatea de distributie (transport local al energiei) sa fie separata juridic de activitatea de furnizare (comercializare), Regulamentul contine prevederi specifice celor doua tipuri de activitati precum si relatiilor dintre companiile care le desfasoara.

In prezent, in Romania, ambele activitati sunt desfasurate de filialele SC Electrica SA. Consumatorii au de regula un singur contract, si anume, cu furnizorul. Acesta contracteaza serviciile de utilizare a retelelor de transport si distributie pentru consumatorii cu care au contracte de furnizare. Prin exceptie, consumatorii eligibili pot sa-si contracteze direct serviciile de utilizare a retelelor.

Regulamentul de furnizare a energiei electrice se afla in proces de avizare si va intra in vigoare dupa aprobarea sa prin hotarare de Guvern si publicarea in Monitorul Oficial.


Intră acum și în grupul de