Licitatie pentru portalul de inmatriculare on-line a masinilor

Caietul de sarcini care contine conditiile minime pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca, documentele ofertei si modalitatea de desfasurare a licitatiei se poate ridica de la sediul M.C.T.I., Bd. Libertatii 14, parter , camera nr. 3 Biroul “INVESTITII” ( telefon 021 – 3369646) incepand cu data de 06.04.2004.

Ofertele trebuie transmise/depuse la adresa: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI, Cod fiscal: 4220947, B-dul Libertatii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, Biroul “REGISTRATURA”, termenul limita de depunere a acestora fiind 21.04.2004 ora 13,00..