Prefecturile vor avea compartimente speciale pentru persoanele virstnice


Intră acum și în grupul de

Din comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice fac parte:

· prefectul;
· un subprefect, numit prin ordin de catre prefect;
· reprezentanti ai directiilor judetene pentru solidaritate sociala si familie, ai caselor judetene de asigurari de sanatate si ai caselor judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, numiti prin ordin de catre prefect, la propunerea conducerii institutiilor publice respective;
· reprezentanti ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor, dupa caz, numiti prin ordin de catre prefect;

· reprezentantii organizatiilor judetene de pensionari, respectiv ale municipiului Bucuresti;
· presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.

Atributiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice sunt, in principal, urmatoarele:

· analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele varstnice;
· elaborarea de propuneri pentru solutionarea acestor probleme;
· elaborarea de rapoarte anuale ce vor fi inaintate de catre prefect, conducerii Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a Ministerul Administratiei si Internelor.

La sedintele comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice pot fi invitate si alte persoane, in functie de problematica dezbatuta.

Conducerea sedintelor de lucru ale comitetului consultativ este asigurata de prefect. Comitetul se intruneste lunar, la convocarea prefectului.

Coordonarea metodologica a activitatii comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice este asigurata de catre Ministerul Administratiei si Internelor in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.


Intră acum și în grupul de