Cresteri salariale in invatamint


Intră acum și în grupul de

Ordonanta de Urgenta prevede ca institutiile si unitatile din invatamant care organizeaza activitati finantate integral din venituri proprii, potrivit legii, pot acorda salariatilor care participa la realizarea acestor activitati, in limita veniturilor realizate, urmatoarele drepturi suplimentare:

a)- un supliment de pana la 30% din salariul de baza al functiei, pentru personalul didactic calificat, didactic auxiliar si nedidactic;
b) – o indemnizatie de pana la 20% din salariul de baza al functiei, pentru personalul didactic necalificat, care desfasoara activitatea didactica in mediul rural, localitati izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.

Drepturile salariale suplimentare prevazute mai sus nu fac parte din salariul de baza si nu constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi.

Institutiile si unitatile de invatamant care organizeaza pe langa acestea activitati finantate integral din venituri proprii pot acorda salariatilor in limita veniturilor incasate si urmatoarele drepturi:

a) o indemnizatie la nivelul unui salariu de baza al functiei de incadrare pentru salariatii care se pensioneaza;
b) in caz de deces al unui salariat, din randul personalului din institutia/unitatea de invatamant, membrii familiei, care au potrivit legii dreptul la pensie de urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a salariatului decedat;
c) completarea finantarii pentru formarea profesionala solicitata de salariat in cazul in care aceasta se face si in interesul institutiei/unitatii de invatamant.

Actul normativ mai prevede ca personalul institutiilor de invatamant care participa la realizarea activitatilor finantate integral din venituri proprii, poate beneficia de premii speciale acordate din veniturile nete realizate suplimentar.

Fondurile provenite din contractele institutionale si complementare incheiate de institutiile de invatamant superior cu Mi nisterul Educatiei si Cercetarii nu pot fi utilizate pentru aplicarea acestei ordonante de urgenta.

Persoanele, criteriile si conditiile de acordare a drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se stabilesc trimestrial de catre consiliul de administratie al unitatii/senatul institutiei de invatamant impreuna cu reprezentantii salariatilor, dupa caz, in prezenta liderilor sindicatelor afiliate la organizatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura din invatamant semnatare ale contractului de munca.

Legea invatamantului nr. 84/1995 permite unitatilor si institutiilor de invatamant de stat sa obtina venituri proprii activitatea de productie, prestari servicii, taxe de la persoane fizice si juridice, inchirieri de spatii, donatii, sponsorizari, activitati cultural educative etc. Aceste venituri pot fi utilizate exclusiv de aceste institutii si unitati.


Intră acum și în grupul de