Guvernul a adoptat proiectul Legii Muntelui


Intră acum și în grupul de

Proiectul este in concordanta cu acquis-ul comunitar in domeniul agriculturii.

Legea muntelui stabileste ca zona montana a Romaniei constituie un teritoriu de interes national special economic, social si de mediu natural.

Obiectivele dezvoltarii durabile a zonei montane se realizeaza prin Agentia Nationala a Zonei Montane. Aceasta este organizata ca directie generala in cadrul Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu institutiile specializate pentru teritoriul montan.

Aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in acest domeniu, precum si colaborarea cu celelalte ministere, organisme si structuri se realizeaza de catre Agentia Nationala a Zonei Montane. Aceasta initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative privind zona montana, monitorizeaza implementarea programelor si proiectelor de dezvoltare durabila in zona montana si reprezinta interesele din zona montana in raport cu alte institutii si organisme nationale si ale Romaniei in raporturile internationale.

Totodata, Agentia Nationala a Zonei Montane coordoneaza activitatea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati si colaboreaza cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice, in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane.

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, impreuna cu Agentia si structurile specializate in dezvoltarea zonei montane colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabila a zonei montane.

Scopul politicii montane este acela de a valorifica durabil resursele muntelui, conservarea peisajului si a biodiversitatii precum si dezvoltarea de activitati economice specifice acestei zone.

Principiile esentiale ale acestei politici sunt urmatoarele:

a) Valorificarea optima echilibrata si simultana a resurselor agricole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice si culturale specifice, existente pe teritoriul unei localitati sau al unui anumit areal ce se constituie ca o entitate naturala in zona montana;
b) Diversificarea activitatilor economice si de productie din zona montana, fara deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural;
c) Integrarea activitatilor lucrative la nivel de producator sau prin asocierea producatorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive;
d) Recunoasterea existentei obiective a conditiilor naturale speciale si a dreptului comunitatilor din zona montana la o dezvoltare specifica;
e) Dezvoltarea si ridicarea calitatii vietii din zona montana .

Obiectivele politicii montane sunt urmatoarele:

a) Protectia si conservarea resurselor naturale;
b) Protectia si conservarea ariilor naturale protejate;
c) Valorificarea resurselor naturale disponibile in limitele potentialului biologic natural de regenerare a acestor resurse;
d) Stabilizarea locuitorilor din zonele montane si favorizarea instalarii familiilor tinere in zona montana;
e) Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor oferite populatiei montane;
f) Aplicarea de masuri agro-pedo-ameliorative in vederea opririi degradarii terenurilor agricole si silvice;
g) Pastrarea si modernizarea activitatilor industriale si artizanale traditionale;
h) Dezvoltarea activitatilor de turism si agroturism;
i) Imbunatatirea pregatirii profesionale a locuitorilor din spatiul montan;
j) Sustinerea programelor de dezvoltare durabila a zonelor montane.

Proiectul de lege reglementeaza si aspecte privind invatamantul agromontan, a carui strategie de dezvoltare este inclusa in strategia globala a invatamantului romanesc.

Producatorii agricoli din zona montana vor beneficia de sprijin financiar din partea statului. Formele, conditiile si cuantumul indemnizatiei compensatorii de handicapuri naturale din zona montana se stabilesc anual prin Hotarare a Guvernului.

Actul normativ stabileste inlesniri pentru persoanele fizice si asociatiile familiale, autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati de turism in structuri de primire de tipul pensiunilor si fermelor agroturistice.

Astfel, acestora li se acorda suprafete din terenurile disponibile, in conditiile legii, de catre consiliile locale, in vederea construirii, dezvoltarii si exploatarii pensiunilor si gospodaririi agroturistice. Totodata, se acorda prioritati la instalarea de linii pentru telecomunicatii si pentru accesul la serviciile de interes economic general.

Pensiunile turistice sunt definite ca structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere, totalizand maximum 30 de locuri in mediul rural, si pana la 20 de camere in mediul urban, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si servirea mesei.

Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

Tot in 60 de zile, dar de la intrarea sa in vigoare, MAPDR va elabora Strategia de dezvoltare durabila a zonei montane, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.


Intră acum și în grupul de