ANUNT LICITATIE

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
cu sediul în B-dul 1 Mai, nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, organizează la sediul acesteia,
LICITATIA PRINCIPALĂ

pentru masa lemnoasă pe picior , posibilitatea anului 2014, în volum de 382,4 mii mc, din fondul forestier de stat, in datele de 27 si 28 noiembrie 2013, orele 9.00, dupa cum urmeaza:
 Pe 27 noiembrie 2013 pentru ocoalele silvice: Brosteni, Crucea, D. Candreni, Vatra Dornei, Iacobeni, Cirlibaba, Breaza si Pojorita;
 Pe 28 noiembrie 2013 pentru ocoalele silvice: Vama, Moldovita, Frasin, Stulpicani. Gura Humor, Solca, Marginea, Putna, Falcau, Brodina, Malini, Risca, Falticeni, Dolhasca Patrauti si Adincata.
Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

Cantitătile scoase la licitatie si preturile de pornire pe partizi se vor putea consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul Directiei Silvice Suceava si pe internet la adresa www.silvasv.ro (optiunea licitatii pe picior) si www.rosilva.ro.
Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in datele de 18, 19 si 20 noiembrie 2013, intre orele 8.30-16.00 , dupa cum urmeaza:

 În 18 noiembrie 2013 pentru societăţile a căror denumire începe cu litera „A” până la litera „G”;
 În 19 noiembrie 2013 pentru societăţile a căror denumire începe cu litera „H” până la litera „O”;
 În 20 noiembrie 2013 pentru societăţile a căror denumire începe cu litera „P” până la litera „Z”.
Pentru participarea la licitatie, persoanele juridice vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010 si anume:
• Certificat de atestare (pentru exploatare) în original si in copie, completat la zi ;
• Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase;
• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu privire la structura actionariatului societătii, in copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice (valabil 90 de zile);
• Copie dupa actele societatii: statut (act constitutiv) si incheierea de infiintare de la Tribunal, certificat de inmatriculare, acte aditionale, autorizatia de confectionare si încheierea de autentificare prin notariat a dispozitivelor de marcat, pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la Biroul comercial-productie, in copie certificată pentru conformitate cu originalul.
NU VOR FI ADMISI LA LICITATIE PERSOANELE JURIDICE CARE:
• Au datorii (indiferent de natura lor) la Directia Silvică Suceava sau la alte directii silvice;
• Nu au certificatele de atestare a capacitătii de exploatare valabile sau nu sunt completate la zi cu volumele de masă lemnoasă contractate;
• Societătile comerciale la care sunt asociati sau actionari persoane care au aceste calităti si la alte societăti comerciale care au datorii la subunitătile RNP;
• Se află în litigiu cu Directia Silvică Suceava sau au adus pagube mari fondului forestier, prin exploatarea masei lemnoase;
• Nu au respectat prevederile clauzelor contractuale din contractele de vânzare-cumpărare încheiate de Directia Silvică Suceava si a dus la rezilierea respectivelor contracte;
• Nu au depus toata documentatia de preselectie solicitata, nu au participat la preselectie si nu au semnat de primire a caietului de sarcini, nu au depus garantia de contractare;
• Persoanele juridice care au in structura actionariatului persoane care sunt rude de gradul I cu asociatii sau actionarii unor societati care sunt in litigiu sau au produs pagube Directiei Silvice Suceava.
Persoanele juridice vor depune un tarif de participare de 180 lei si garantia de contractare aferentă masei lemnoase din partizile pe care persoana juridica intentionează să le liciteze, functie de volumul acestora conform prevederilor Ordinului MMP nr. 1898/2010. Garantia de contractare si tariful de participare trebuie sa se regaseasca in extrasul de cont al D.S. Suceava pana la data licitatiei. Nu se admit alte modalitati de depunere a acestor sume (scrisori de garantie bancara, ordine de plata, chiar vizate de banca, etc.) daca sumele respective nu se afla in contul D.S. Suceava pana la data licitatiei.

 Inscrierea persoanelor juridice constand in inregistrarea cererii de participare si a ofertei scrise la secretariatul D.S. Suceava se poate face pana la data de 20 noiembrie 2013, ora 16.00.

Conditiile de desfăsurare a licitatiilor vor fi aduse la cunostinta persoanelor juridice si cu ocazia preselectiei prin înmânarea unui caiet de sarcini.

Alte detalii se pot obtine de la Biroul Comercial-productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, telefon 0230/217685 – interior 288/227.