Simplificarea inregistrarii persoanelor fizice ce au activitati economice

Actul normativ are ca obiect autorizarea si inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si a asociatiilor familiale. Legea va inlocui Legea 507/2002 privind organizarea si desfasurarea de activitati economice de catre persoane fizice si Hotararea 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 507/2002.

Potrivit prezentului proiect de Lege, principalele imbunatatiri ale procedurii de autorizare si inregistrare in registrul comertului a comerciantilor persoane fizice autorizate si asociatii familiale vizeaza:

1) Simplificarea conditiilor de autorizare prin:
– inlocuirea avizelor si acordurilor de la institutiile abilitate cu declaratii pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare;
– eliminarea conditiei privind calificarea profesionala in cazul in care activitatea economica desfasurata nu necesita pregatire profesionala de specialitate;
– recunoasterea experientei profesionale ca urmare a desfasurarii activitatii pentru