Simplificarea inregistrarii persoanelor fizice ce au activitati economice


Intră acum și în grupul de

Actul normativ are ca obiect autorizarea si inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si a asociatiilor familiale. Legea va inlocui Legea 507/2002 privind organizarea si desfasurarea de activitati economice de catre persoane fizice si Hotararea 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 507/2002.

Potrivit prezentului proiect de Lege, principalele imbunatatiri ale procedurii de autorizare si inregistrare in registrul comertului a comerciantilor persoane fizice autorizate si asociatii familiale vizeaza:

1) Simplificarea conditiilor de autorizare prin:
– inlocuirea avizelor si acordurilor de la institutiile abilitate cu declaratii pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare;
– eliminarea conditiei privind calificarea profesionala in cazul in care activitatea economica desfasurata nu necesita pregatire profesionala de specialitate;
– recunoasterea experientei profesionale ca urmare a desfasurarii activitatii pentru care solicita autorizarea pentru o perioada de minim 2 ani;
– prevederea ca, in cazul in care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt prevazute, prin legi speciale, cerinte de pregatire sau de atestare specifice, solicitantii trebuie sa depuna dovada indeplinirii acestor cerinte;
– eliminarea conditiei privind cazierul judiciar si introducerea conditiei privind cazierul fiscal, in conformitate cu noua legislatie in materie fiscala.

2) Simplificarea procedurii de obtinere a autorizatiei si a certificatului de inregistrare de catre persoane fizice si asociatii familiale, prin:
– reducerea termenului de solutionare a cererii de autorizare, respectiv de la 15 la 5 zile lucratoare;
– instituirea obligatiei primariei de efectuare a demersurilor necesare pentru depunerea autorizatiei la Oficiul Registrului Comertului (ORC), in termen de maximum 3 zile de la eliberarea autorizatiei, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare de catre ORC, eliminandu-se astfel obligatia solicitantului de a se deplasa la sediul ORC pentru depunerea autorizatiei emisa de primar;
– instituirea obligatiei ORC de eliberare si transmitere a certificatului de inregistrare, in termen de 7 zile de la primirea autorizatiei;
– eliminarea competentei judecatorului delegat la ORC in ceea ce priveste verificarea conditiilor prevazute de lege pentru autorizarea si eliberarea certificatului de inregistrare numai in baza autorizatiei, intrucat aceasta verificare a fost efectuata dee catre primar la momentul eliberarii autorizatiei;
– aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta 27/2003 privind aprobarea tacita.

3) Modificarea conditiilor generale de infiintare a acestor categorii de comercianti, prin:
– eliminarea obligatiei instituita pentru membrii asociatiei familiale de a avea domiciliul in aceeasi localitate;
– Extinderea notiunii de familie pana la rudele de gradul 4, in ceea ce priveste persoanele care pot constitui o asociatie familiala;

Prin Carta Europeana pentru Intreprinderi mici si mijlocii, adoptata de Guvernul Romaniei prin Hotararea 656/2002, este stabilit principiul realizarii unui cadru de reglementare fiscal si administrativ care sa stimuleze activitatea antreprenoriala si sa imbunatateasca statutul intreprinzatorilor. Totodata, prin Planul de actiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri in Romania, aprobat prin Hotararea 586/2003, in trimestrul IV 2003 s-a prevazut prioritatea simplificarii si imbunatatirii procedurilor administrative si aceea a evaluarii impactului reglementarilor asupra mediului de afaceri de catre autoritatile publice initiatoare.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de