ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea la sediul acesteia, a unor:
LICITATII DE MASA LEMNOASA
dupa cum urmeaza:

A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru masa lemnoasă pe picior , posibilitatea anului 2013, în volum de 1,9 mii mc, din fond forestier administrat, in data de 26 noiembrie 2013, orele 09. 00, de la ocolul silvic Brosteni.
Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.
Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de 21 noiembrie 2013, intre orele 9.00-16.00 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.
Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.
Celelalte conditii de desfăsurare a preselectiei si a licitatiei sunt cuprinse in caietul de sarcini al licitatiei si sunt aceleasi ca la licitatiile anterioare.

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 8.792 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 3.062 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 819 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 69 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 94 mc
– Lemn subtire – 43 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 101 mc
– Lemn foc – 728 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 13.708 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– Cherestea – 107,740 mc
– Grinzi – 24,880 mc
– Lemn rotund pentru cherestea – 11,250 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 41,750 mc
– Lemn foc – 45,730 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 231,350 mc
Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 26 noiembrie 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 9.30 .
La licitaţie următoarele ocoale silvice oferă masă lemnoasă: Brosteni, Dorna Candrenilor, Cirlibaba, Pojorîta, Vama, Moldovița, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Dolhasca, Patrauti şi Adîncata.
Preselecţia şi înscrierea la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 21 noiembrie 2013 între orele 9.00-16.00 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

CONDITII GENERALE:
Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.