Taxe si tarife pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului

Guvernul a aprobat taxele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale:

Nr. crt.
Denumire operatiune
Taxa

– lei