ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 30.12.2013, ora 10, la sediul său, CONCURS  pentru ocuparea unui post de economist la Ocolul silvic Vama.

Condiţii de participare:

–         absolvent al învăţământului superior economic;

–         vechimea minimă în specialitate: 2 ani

–         cunoştinţe de operare pe calculator.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.239/2013 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 20.12.2013, ora 14.00, depunând următoarele documente:

  1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
  2. curriculum vitae (model european);
  3. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
  4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. buletin (carte) de identitate (copie);
  7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
  8. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.