Guvernul a adoptat proiectul Legii planificarii apararii


Intră acum și în grupul de

Planificarea apararii, atribut si componenta esentiala a politicii de aparare, reprezinta un complex de activitati si masuri care vizeaza promovarea intereselor nationale, definirea si indeplinirea obiectivelor securitatii nationale a Romaniei in domeniul apararii.

Domeniile planificarii apararii sunt: planificarea fortei; planificarea armamentelor; planificarea resurselor; planificarea logistica; planificarea pentru comanda, control, comunicatii; planificarea pentru urgente civile.

In cadrul procesului de planificare a apararii sunt incluse programele, actiunile si masurile initiate de Romania in cadrul contributiei la securitatea si apararea colectiva in cadrul NATO, precum si al contributiei aferente Uniunii Europene, in contextul cooperarii militare bilaterale si multilaterale cu alte stat si al indeplinirii obligatiilor asumate prin participarea la activitatea unor organizatii si regimuri juridice internationale.

Planificarea pentru urgente civile se reglementeaza in conformitate cu prevederile legii speciale. Planificarea apararii se realizeaza pe baza deciziilor politice ale Presedintelui, Parlamentului si Guvernului Romaniei, precum si a masurilor si actiunilor intreprinse la nivelul celorlalte institutii publice, care, potrivit legii, au raspunderi in domeniul apararii.

Principalele documente care fundamenteaza planificarea apararii la nivel national sunt Strategia nationala de aparare si Programul de guvernare.

Documentele de planificare a apararii la nivel departamental, sunt: Carta Alba a Apararii, Strategia militara, Directiva de planificare a apararii, programele majore si planurile operationale de intrebuintare a fortelor.

Presedintele Romaniei prezinta Parlamentului, Strategia nationala de aparare Parlamentului, in termen de cel mult 6 luni de la depunerea juramantului. Parlamentul dezbate si aproba Strategia, in cadrul unei sedinte comune.

Strategia nationala de aparare a Romaniei cuprinde: definirea intereselor si obiectivelor nationale de securitate, evaluarea mediului international de securitate, identificarea potentialelor riscuri, amenintari si vulnerabilitati, directiile de actiune si principalele modalitati pentru asigurarea securitatii nationale a Romaniei in cadrul Aliantei. Strategia are un orizont de acoperire pe termen mediu de 5 ani si contine si prevederi pe termen lung pentru realizarea obiectivelor nationale si colective de securitate si aparare.

Ministerul Apararii Nationale elaboreaza documentele de planificare a apararii la nivel departamental. Acestea sunt:

Carta Alba a Apararii stabileste obiectivele politicii de aparare, masurile si actiunile avute in vedere pentru indeplinirea acestora, misiunile si cerintele specifice pentru Armata Romaniei, resursele naturale, umane, materiale, financiare si de alta natura care urmeaza sa fie asigurate anual in vederea generarii capacitatilor militare necesare indeplinirii misiunilor Armatei.

Carta Alba a Apararii are un orizont de acoperire pe termen mediu de 4 ani si contine si prevederi pe termen lung pentru realizarea obiectivelor nationale si colective de securitate si aparare. Dupa ce este insusita de Guvern si avizata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Carta Alba a Apararii se supune spre aprobare Parlamentului in termen de cel mult 6 luni de la acordarea increderii Guvernului.

Strategia militara cuprinde evaluarea mediului international de securitate din punct de vedere strategico-militar, identificarea potentialelor riscuri si amenintari militare, definirea obiectivelor militare nationale, stabilirea conceptelor strategice si operationale pentru indeplinirea acestor obiective si a misiunilor Armatei. Se supune aprobarii Guvernului in termen de cel mult 3 luni de la aprobarea Cartei Albe a Apararii.

Directiva de planificare a apararii, emisa de ministrul apararii nationale, planifica structura si capabilitatile militare, pe baza carora se stabilesc Programele majore si se aloca resursele pentru aparare. Este elaborata pe un orizont de timp de 6 ani si se revizuieste anual.

Programele majore cuprind totalitatea actiunilor si masurilor concrete desfasurate pentru constituirea, modernizarea, inzestrarea, instruirea, intretinerea la pace si pregatirea pentru situatii de criza si razboi a unitatilor militare, asigurarea conditiilor optime de viata pentru personal, asigurarea sprijinului logistic si a rezervelor pentru mobilizare si razboi, crearea si intretinerea infrastructurii pentru actiuni militare in cadrul apararii comune a NATO, participarea la actiuni de cooperare internationala cu alte state, precum si resursele necesare anual pentru realizarea acestora.

Planurile operationale de intrebuintare a fortelor cuprind: misiunile Armatei si cerintele specifice componentelor categoriilor de forte, scenariile probabile, fortele intrebuintate, resursele alocate si modalitatile de actiune pentru executarea acestora.

In proiect se propune ca neindeplinirea ori incalcarea prevederilor legislative de catre persoanele cu atributii in organizarea si realizarea planificarii apararii atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, civila sau penala.


Intră acum și în grupul de